Zakázky ze dne 9.10.2019
8
Stav:
Vše8
Vypsaná8
Vše (8)Vypsaná (8)
Druh:
Vše8
Dodávky1
Služby3
Stavební práce4
Vše (8)Dodávky (1)Služby (3)Stavební práce (4)
Skupina:
Vše8
Kancelář1
Stavebnictví4
Vzdělávání2
Zdravotnictví1
Vše (8)Kancelář (1)Stavebnictví (4)Vzdělávání (2)Zdravotnictví (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 9.10.2019
Vypsaná9.10.2019Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novosta...Předmětem plnění této veřejné zakázky je ...Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná9.10.2019Vršovická, Praha 10, č. akce 999442Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace ...Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná9.10.2019Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 BohumilečRekonstrukce mostu bude probíhat na místě ...Správa a údržba silnic Pardubického krajeStavební práceStavebnictví
Vypsaná9.10.2019Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapaPředmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré ...Město Lipník nad BečvouStavební práceStavebnictví
Vypsaná9.10.2019ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ - DODÁVKAVeřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, ...Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizaceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná9.10.2019Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originál...Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a ...Technologická agentura České republikySlužbyVzdělávání
Vypsaná9.10.2019Zajištění „Vzdělávání členů OHK Vyškov 2“Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - ...Okresní hospodářská komora VyškovSlužbyVzdělávání
Vypsaná9.10.2019Nákup letenek a související službyPředmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ...Astronomický ústav AV ČR,v.v.iSlužbyKancelář
Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu.
Pro přemostění rychlostní komunikace je navržena předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m. Konstrukce se skládá ze základových pasů založených na velkoprům. pilotách, dříků, spřažené mostovky, rovnoběžných křídel a přechodové desky. Povrch komunikace je proveden z asfaltového betonu ACO 11 (ABS).Příčný sklon horního povrchu mostovky je střechovitý 2,5 % s protispádem 4 % v místě chodníkové římsy a 6 % v místě krátké římsy. V podélném směru je mostovka v 0,5 % sklonu k OP 1.
Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Vršovická v Praze 10. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev (odfrézování cca 110 mm, s případnou sanací podkladní vrstvy) a vyrovnání obrub.
Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici III/29820. Most převádí silnici III/29820 přes trvalý vodní tok Bohumilečský potok. Stavba se nachází v intravilánu obce Bohumileč. Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu.
Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu budoucích rodinných domů. Stavebně budou řešeny tyto stavební objekty v rozsahu I. etapy a výkazu výměr:

SO 101 Komunikace
SO 102a Vodovod
SO 102b Vodovodní přípojky
SO 103 STL Plynovod
SO 104 Drobné objekty
SO 105 Rozvody NN
SO 106 Rozvody VO
SO 107a Kanalizace splašková
SO 107b Kanalizace splašková - přípojky
SO 107c Kanalizace dešťová
SO 107d Kanalizace dešťová - přípojky
SO 108 Přeložka VN
SO 109 Přeložka NN
SO 110a Přeložka trafostanice
SO 110b Trafostanice
SO 111 Ochrana kabelu ITSELF
SO 112 Přeložka a ochrana kabelu CETIN
SO 113 Ochrana kabelu ČEZ ICT
Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě zdravotnických vozíků multifunkčních v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Vzdělávací služby - vzdělávání dospělých - zaměstnanců členských firem OHK Vyškov. Bližší specifikace uvedena v Příloha č. 1 SEZNAM KURZŮ - Vzdělávání členů OHK Vyškov 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění letenek a souvisejících služeb, vše pro potřeby zadavatele.
Zakázky z 10.10.2019 Zakázky z 8.10.2019