Zakázky ze dne 8.4.2019
5
Stav:
Vše5
Předběžné oznámení5
Vše (5)Předběžné oznámení (5)
Druh:
Vše5
Dodávky3
Služby2
Vše (5)Dodávky (3)Služby (2)
Skupina:
Vše5
Materiál1
Stavebnictví2
Údržba1
Zdravotnictví1
Vše (5)Materiál (1)Stavebnictví (2)Údržba (1)Zdravotnictví (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 8.4.2019
Předběžné oznámení8.4.2019Osvětlovací technika 2019Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...ČESKÁ TELEVIZEDodávkyStavebnictví
Předběžné oznámení8.4.2019Interakční prvky Uherský BrodPředmětem veřejné zakázky na služby je doplnění ...MĚSTO UHERSKÝ BRODSlužbyStavebnictví
Předběžné oznámení8.4.2019Vozidla pro ČTdodávka vozů v rozsahu stanoveném technickými ...ČESKÁ TELEVIZEDodávkyMateriál
Předběžné oznámení8.4.2019Likvidace kalů a dalších odpadů z procesu čištění odpadních vod a provozu stoko...Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa ...Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.SlužbyÚdržba
Předběžné oznámení8.4.2019Obnova přístrojového vybavení centrální sterilizacePředmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace ...Nemocnice Třebíč, příspěvková organizaceDodávkyZdravotnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osvětlovací techniky a jejího příslušenství v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Předmětem veřejné zakázky na služby je doplnění sítě biocenter a biokoridorů o síť interakčních prvků zaměřených na výsadbu zeleně, které jsou součástí plánu společných zařízení v rámci schválených komplexních pozemkových úprav v k.ú. Uherský Brod, k.ú. Havřice a k.ú. Újezdec u Luhačovic. Realizace proběhne pouze na pozemcích v majetku města Uherský Brod. Hlavním cílem akce je zvýšení počtu a plochy založených krajinných prvků.
dodávka vozů v rozsahu stanoveném technickými specifikacemi požadovaných dodávek. Jedná se o dodávky nákladních vozů, dodávek do 3,5t, autobusů pro malé štáby do 13 osob a malá užitková vozidla pro 2 či 5 osob. Vozy budou používány pro převoz osvětlovací a kamerové techniky a štábů na místa natáčení pořadů pro ČT.
Likvidace kalů a dalších odpadů z procesu čištění odpadních vod a provozu stokových sítí
Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nové, dosud nepoužité zdravotnické techniky.
Zakázky z 9.4.2019 Zakázky z 7.4.2019