Zakázky ze dne 8.10.2019
4
Stav:
Vše4
Vypsaná4
Vše (4)Vypsaná (4)
Druh:
Vše4
Dodávky1
Služby1
Stavební práce2
Vše (4)Dodávky (1)Služby (1)Stavební práce (2)
Skupina:
Vše4
Materiál1
Služby1
Stavebnictví2
Vše (4)Materiál (1)Služby (1)Stavebnictví (2)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 8.10.2019
Vypsaná8.10.2019Výroba dříví harvestorovou technologií IV.QPředmětem plnění této veřejné zakázky je ...Lesy města Brna, a.s.SlužbySlužby
Vypsaná8.10.2019Rusava km 26,317 - 28,525Účelem stavby je odstranění poškození stávající ...Lesy České republiky, s.p.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná8.10.2019Modernizace ÚAN Zvonařka - zhotovitel stavbyPředmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy ...ČSAD Brno holding, a.s.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná8.10.2019Pytel na prádloPředmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § ...MINISTERSTVO OBRANYDodávkyMateriál
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování nahodilých mýtních těžeb v předpokládaném celkovém objemu 10 000 m3 pro organizační jednotky zadavatele - Lesní správa Lipůvka, Lesní správa Brno a Lesní správa Deblín
Účelem stavby je odstranění poškození stávající technické úpravy koryta toku a obnovení stability koryta toku v intravilánu obce Rusava. Budou vybudovány stabilizační příčné pasy (betonové), provede se rekonstrukce příčných stupňů, doplní se dno koryta, sanují se břehové nátrže vybudováním podélného opevnění z kamenné rovnaniny, obnoví se dlažby, rekonstruují opěrné zdi se zábradlím a stabilizuje se dno a koryto toku pod vyústěním ze zatrubněné části pravostranného přítoku č. 4.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy dopravních ploch, výstavba nové výpravní budovy, rekonstrukce odstavných ploch na zastřešení objektu a související práce a činnosti.
Předmětem veřejné zakázky je v souladu s ust. § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení na dodávky pytle na prádlo.
Zakázky z 9.10.2019 Zakázky z 7.10.2019