Zakázky ze dne 30.6.2020
5
Stav:
Vše5
Vypsaná5
Vše (5)Vypsaná (5)
Druh:
Vše5
Služby1
Stavební práce4
Vše (5)Služby (1)Stavební práce (4)
Skupina:
Vše5
Služby1
Stavebnictví4
Vše (5)Služby (1)Stavebnictví (4)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 30.6.2020
Vypsaná30.6.2020I/34 Nekrasín - VodnáJedná se o opravu silnice I. třídy I/34 kategorie ...Ředitelství silnic a dálnic ČRStavební práceStavebnictví
Vypsaná30.6.2020ZADNÍ CHODOV - ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮJedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) ...Obec Zadní ChodovStavební práceStavebnictví
Vypsaná30.6.2020Modernizace systému likvidace při úniku chloru - realizacePředmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové ...DIAMO, státní podnikStavební práceStavebnictví
Vypsaná30.6.2020Forenzní audit společnosti SNEO, a.s.Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, ...SNEO, a.s.SlužbySlužby
Vypsaná30.6.2020Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý ...Předmětem veřejné zakázky jsou následující ...Život bez bariér, o.s.Stavební práceStavebnictví
Jedná se o opravu silnice I. třídy I/34 kategorie S 11,5 v délce 7,645 km. Začátek úpravy se nachází v provozní staničení km 53,168, v blízkosti obce Nekrasín. Konec úpravy pak v provozním staničení km 60,813 u hranice okresu Jindřichův Hradec na začátek obce Vodná. Opravu komunikace tvoří obnova povrchu vozovky v celé šířce v tl. 120 mm s vyrovnáním nivelety včetně úpravy krajnic a obnovy odvodnění vozovky pomocí curb-kingů a příkopů. Zálivy autobusových zastávek a napojení na stávající sjezdy a křižovatky bude provedeno obnovou krytu vozovky v tl. 40 mm.
Hlavním důvodem opravy je nevyhovující stav povrchu vozovky dle provedené diagnostiky vozovky.
Jedná se o vybudování (místy obnovu stávajících) chodníků především podél hlavní průtahové komunikace, dále úpravu stávající autobusové zastávky u silnice II/201 (v obou směrech) a úpravu místních komunikací v řešené části obce:
- dopravní - parkoviště o rozloze 60 m2 = 4 parkovací stání, chodníky a přejezdy 1615 m2 (1046+{317+252}), záliv AZ 223 m2 (109+114 m2), úprava MK 3089 m2, opravy podél obrub silnice 418 m2. Celkem úpravy zpevněných ploch 5405 m2. Nová dešťová kanalizace 185 m.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelové nosné konstrukce se základy, stavební úpravy stávající záchytné jímky na vodu, dodávka a montáž nové chladicí věže s podzemní záchytnou jímkou, dodávka a montáž likvidační kolony včetně příslušenství, připojení na stávající systémy a provedení předepsaných zkoušek a revizí a provedení funkčních zkoušek na dokončeném díle.
Provedení forenzního auditu společnosti SNEO, a.s., a to v návaznosti na rozhodnutí jediného společníka SNEO, a.s. - usnesení Rady městské části Praha 6 č. 1392/20 ze dne 01. 04. 2020, které reaguje na zjištění současného vedení společnosti a týká se širšího okruhu oblastí a postupů, za něž byl odpovědný předchozí management společnosti.
Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) r. 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou následující stavební práce:

Přístavba a stavební úpravy objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů):

a) Přístavba a stavební úpravy podlaží 2.pp a 1.pp, Centrum bez bariér II, IROP výzva č. 29 s názvem: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - Centrum bez bariér II.
b) Přístavba a stavební úpravy podlaží 1.np, Komunitní centrum Nová Paka, IROP výzva č. 38 s názvem: Stavební úpravy a přístavba objektu v ul. Opolského č. p. 144, Nová Paka (bývalý klášter Paulánů) - Komunitní centrum Nová Paka.
Zakázky z 1.7.2020 Zakázky z 29.6.2020