Zakázky ze dne 29.6.2020
5
Stav:
Vše5
Předběžné oznámení5
Vše (5)Předběžné oznámení (5)
Druh:
Vše5
Dodávky5
Vše (5)Dodávky (5)
Skupina:
Vše5
Materiál1
Stroje1
Zdravotnictví3
Vše (5)Materiál (1)Stroje (1)Zdravotnictví (3)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 29.6.2020
Předběžné oznámení29.6.2020Rentgenový difraktometrRentgenový difraktometr umožňuje zkoumání ...Západočeská univerzita v PlzniDodávkyZdravotnictví
Předběžné oznámení29.6.2020Medicinální a technické plynyPředmětem veřejné zakázky jsou dodávky ...Fakultní nemocnice Hradec KrálovéDodávkyMateriál
Předběžné oznámení29.6.2020Optický koherentní tomograf kombinovaný se simultánním angiografemDodávka spektrálního optického koherentního ...ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHADodávkyZdravotnictví
Předběžné oznámení29.6.2020Rámcová dohoda - Dodávka kolových traktorů a vyvážecích vlekůPředmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové ...Vojenské lesy a statky ČR, s.p.DodávkyStroje
Předběžné oznámení29.6.2020HTS robotic stationsVeřejná zakázka je rozdělena na dvě části, které ...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.DodávkyZdravotnictví
Rentgenový difraktometr umožňuje zkoumání mikro-struktury polykrystalických a amorfních materiálů pomocí RTG difrakce (určení fázového složení a strukturních parametrů materiálů, velikosti krystalitů a přednostní orientace významných krystalografických rovin vůči povrchu vzorku, makro- a mikro-deformace). Tento multifunkční inteligentní přístroj umožňuje zajistit kompletní informace o struktuře vzorku.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačního kontejneru na tekutý dusík a zajištění servisu. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví.
Dodávka spektrálního optického koherentního tomografu určeného k zobrazení vrstev sítnice a choriokapilaris, včetně modalit OCT angiografie, laserová monochromatická autofluorescence, barevné zobrazení fundu pomocí 3 laserových monochromatických vlnových délek, kombinovaného se simultánním angiografem FA+ICG (Fluresceinový a Indocyaninový). Přístroj musí umožňovat také zobrazovat vrstvy rohovky, skléry a měření komorových úhlů.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na každou část veřejné zakázky, přičemž celkem se jedná až o 13 strojů. V rámci každé části VZ zadavatel garantuje odběr 1 stroje. Součástí předmětu plnění je také zprovoznění strojů a jejich agregace s požadovanými nástavbami a pracovními adaptéry, dále proškolení uživatelů strojů na jejich obsluhu a provádění servisních (garančních) prohlídek a prací stanovených výrobci strojů a jejich nástaveb po dobu trvání požadované délky záruční lhůty. Samotné plnění na základě RD bude řešeno výzvou bez obnovení soutěže v souladu s § 134 ZVZ. Stroje budou využívány v oblasti zemědělství a lesnictví, případně v komunální oblasti a to v závislosti na využitých pracovních adaptérech.
Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části, které budou zadávány v jednom zadávacím řízení. V části A (s názvem: HTS robotic station) se jedná o dodávku a instalaci nové HTS robotické stanice, včetně integrace zařízení třetích stran, dopravy do místa plnění a zaškolení zaměstnanců zadavatele. V části B (s názvem: Robotic station for microscopy) se jedná o dodávku a instalaci nové robotické stanice pro mikroskopii včetně zaškolení zaměstnanců zadavatele a dopravy do místa plnění.
Zakázky z 30.6.2020 Zakázky z 28.6.2020