Zakázky ze dne 28.6.2019
35
Stav:
Vše35
Předběžné oznámení1
Vypsaná34
Vše (35)Předběžné oznámení (1)Vypsaná (34)
Druh:
Vše35
Dodávky17
Služby11
Stavební práce7
Vše (35)Dodávky (17)Služby (11)Stavební práce (7)
Skupina:
Vše35
Energie1
ICT7
Inženýring2
Kancelář1
Marketing a media2
Služby1
Stavebnictví7
Stroje4
Vzdělávání1
Zdravotnictví9
Vše (35)Energie (1)ICT (7)Inženýring (2)Kancelář (1)Marketing a media (2)Služby (1)Stavebnictví (7)Stroje (4)Vzdělávání (1)Zdravotnictví (9)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 28.6.2019
Vypsaná28.6.2019FaF UK - Laserový systém pro in vivo fotodynamickou terapiiPředmětem veřejné zakázky je dodávka laserového ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019LF HK - CORE FACILITIES - Hlubokomrazicí boxyPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyStroje
Vypsaná28.6.2019Katalogizace negativů - opakované řízeníČást I Předmět zakázky: Služba spočívající v ...NÁRODNÍ MUZEUMSlužbyKancelář
Vypsaná28.6.2019Servis a rozvoj univerzitního informačního systémuposkytování služeb pro zajištění provozu a vývoje ...VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZESlužbyICT
Vypsaná28.6.2019Komplexní pozemkové úpravy OrličkyPředmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na ...Státní pozemkový úřadSlužbyInženýring
Vypsaná28.6.2019Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na o...Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s ...Stodská nemocnice, a.s.SlužbySlužby
Vypsaná28.6.2019Pořízení ICT vybavení pro projekt IKAPPředmětem veřejné zakázky je pořízení ICT vybaveníCentrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého ...DodávkyICT
Vypsaná28.6.2019II/114, most Živohošť - Neveklov - stavební prácePředmětem plnění veřejné zakázky je provedení ...Krajská správa a údržba silnic Středočeského ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019Dodávky základních infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení Královéhrade...Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění ...Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Servis a odborná údržba sterilizační techniky• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je ...VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZESlužbyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Cryostat for 100 Hz 10 J systemPředmětem této veřejné zakázky je dodávka ...Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.DodávkyStroje
Vypsaná28.6.2019Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a ...Technologická agentura České republikySlužbyVzdělávání
Vypsaná28.6.2019Tiskárna přenosnáPředmětem VZ je dodávka přenosných tiskových ...MINISTERSTVO OBRANYDodávkyICT
Vypsaná28.6.2019PřF/ Sada optických prvkůPředmětem veřejné zakázky je dodávka sady ...Univerzita Palackého v OlomouciDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Obnova technologického centra Královéhradeckého krajePředmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka ...Královéhradecký krajDodávkyICT
Vypsaná28.6.2019Úprava prostoru sněmovního sálu č. 205, Sněmovní 1/1, Praha 1 - AV technologiePředmětem plnění veřejné zakázky je realizace AV ...KANCELÁŘ POSLANECKÉ SNĚMOVNYDodávkyMarketing a media
Vypsaná28.6.2019Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům klientů ČNB a p...Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace ...ČESKÁ NÁRODNÍ BANKASlužbyICT
Vypsaná28.6.2019Dynamický nákupní systém na pořizování specializovaných služeb v oblasti ICT ...Předmětem této veřejné zakázky je zavedení ...MINISTERSTVO VNITRASlužbyICT
Vypsaná28.6.2019"Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť"Předmětem díla jsou stavební úpravy stávající ...Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019Dodávky ZP-IVD - Soupravy pro imunofenotypizaci buněčných populací (CD zn...Předmětem veřejné zakázky jsou: a) dodávky ...Thomayerova nemocniceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov - zaji...Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu ...Královéhradecký krajSlužbyInženýring
Vypsaná28.6.2019„Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních ...Královéhradecký krajStavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.201917075 - MSK výstavba meteostanic - D56 Paskov, I/11 Havířov-Bludovice, I/46 R...Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 nových ...Ředitelství silnic a dálnic ČRDodávkyZdravotnictví
Předběžné oznámení28.6.2019Dodávka chemikálií, laboratorního skla a spotřebního materiálu - 15-16_019Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZEDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Revitalizace centra města KopřivnicePředmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější ...Město KopřivniceStavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019Kotojedka, Zdounky, km 11,810 - 12,050, úprava tokuPředmětem zakázky je úprava neupraveného vodního ...Povodí Moravy, s.p.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019„Písek, hospodaření se srážkovými vodami“Předmětem zakázky je výstavba kanalizační stoky a ...Obec PísekStavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebuPředmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka ...FROL a.s.DodávkyEnergie
Vypsaná28.6.2019Stroje a vozidla PKÚ - osobní automobily (M1 + M1G)Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks ...Palivový kombinát Ústí, státní podnikDodávkyStroje
Vypsaná28.6.2019I/16 Velvary-Chržín oprava komunikace a odvodněníPředmětem plnění zakázky je provedení opravy ...Ředitelství silnic a dálnic ČRStavební práceStavebnictví
Vypsaná28.6.2019Dodávka 3 ks malotraktorů pro LZ ŽidlochovicePředmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks ...Lesy České republiky, s.p.DodávkyStroje
Vypsaná28.6.2019FaF UK - Dokumentační systém pro molekulární biologiiPředmětem veřejné zakázky je dodávka ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019114_Ve_Rastrovací elektronový mikroskop s energiově disperzní analýzouRastrovací elektronový mikroskop (SEM) s energiově ...Technická univerzita v LiberciDodávkyZdravotnictví
Vypsaná28.6.2019Poskytování pevných hlasových, mobilních hlasových a datových služeb IIPoskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v ...VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVASlužbyICT
Vypsaná28.6.2019Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020-20...Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 ...Ústecký krajSlužbyMarketing a media
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laserového systému pro in vivo fotodynamickou terapii pro Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 - návrhem kupní smlouvy.
Technická specifikace předmětu plnění je stanovena přílohami č. 2a) - technická specifikace a č. 2b) - položkovým rozpočtem.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvou kusů hlubokomrazicích boxů, z toho jeden kus pro Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz Ústavu klinické mikrobiologie a jeden kus pro Laboratoř tkáňových kultur Ústavu klinické imunologie a alergologie na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu, a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Jedná se o zařízení určená k uchovávání biologických vzorků při teplotě nejméně -80 °C. Z důvodu bezpečnosti uložení musí být hlubokomrazicí box vybaven dvěma na sobě nezávislými kompresory (tzv. duální systém chlazení). Pro snadnou instalaci musí být vnější rozměry takové, aby umožnily nastěhování boxu dveřmi (zárubněmi) o šířce do 90 cm. Box musí rovněž umožňovat opakované otevření ihned po uzavření a být vybaven zařízením umožňující přesun boxu (např. kolečka).
Část I
Předmět zakázky:
Služba spočívající v katalogizaci max. 47.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením:
• historie a nebo
• archivnictví a nebo
• etnografie a nebo
• dějiny umění.

Část II
Předmět zakázky:
Služba spočívající v katalogizaci max. 45.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů, rozsah prací je předpokládán pro 1 fyzickou osobu, se zaměřením:
• historie a nebo
• archivnictví.
poskytování služeb pro zajištění provozu a vývoje „Univerzitního informačního systému“ provozovaného zadavatelem podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s. (na období od 1.9.2019 do 31.8.2024)
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené s pronájmem, praním a chemickým čištěním zdravotnického prádla, žehlením a mandlováním prádla, odvozem špinavého prádla a dovozem čistého prádla na dodací místo zadavatele dle závazného harmonogramu svozů pro Stodskou nemocnici, a.s. na dobu 60 měsíců.
Centrum uznávání a celoživotního učení Olomouckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb spočívajících v provedení stavby „II/114, most Živohošť - Neveklov - stavební práce“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/114 v celé šíři stávající koruny - cca 7,0 - 9,0 m, pročištění podélného systému odvodnění a doplnění zádržného systému. V trase rekonstruované silnice se nachází dvanáct úrovňových křižovatek plus sjezdy na pozemky a polní cesty. Začátek úseku je situován před mostem ev.č. 114-027 u Živohošti přes Slapskou přehradu. Most není součástí této akce. Konec úseku KÚ je ve staničení 9,5 km před křižovatkou se silnicí II/105 před Neveklovem. Křižovatka není součástí této akce.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Dodávky základních infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení Královéhradeckého kraje (části 1 a 3)
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění dodávek vybraných druhů infuzních roztoků pro zdravotnická zařízení pověřujících zadavatelů.

V rámci každé části veřejné zakázky se jedná zpravidla o několik různých roztoků vymezených jejich složením a velikostí balení. Všechny tyto požadavky na dodávky jsou uvedeny v příloze č. 5 (Technická specifikace jednotlivých částí).
• Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je pozáruční servis a odborná údržba zdravotnických přístrojů umístěných na pracovištích Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN) na dobu neurčitou dle ostatních zadávacích podmínek.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka chladícího systému na bázi helia pro pokročilý laserový systém do výzkumného centra HiLASE. Chladicí systém by měl ochlazovat vysokotlaký plyn o vysoké čistotě na teplotu až 100 K za použití kapalného dusíku jako chladiva. Proud plynu helia při vysokých rychlostech se pak použije k ochlazení laseru a udržení jeho teploty.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Předmětem VZ je dodávka přenosných tiskových zařízení.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sady optických prvků, jmenovitě vláknových kolimátorů, vlnových destiček a polarizačních děličů svazku. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech pro navázání a vyvázání optického svazku do/z optického vlákna, nastavení polarizace optických svazků a jejich dělení do polarizačních módů. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava všech částí sady na místo dodání a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka požadovaného HW a SW technologického centra Královéhradeckého kraje (dále jen TCK), jeho instalace a implementace, včetně provedení potřebné migrace provozovaných serverů, informačních systémů a dat ze stávajícího technologického centra do nového. Součásti je rovněž zkušební provoz, zpracování odpovídající projektové, technické a provozní dokumentace, zaškolení uživatelů a následné zajištění technické podpory a servisu.
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace AV technologií podle PROJEKTU. Zadavatel realizuje stavební úpravy m.č. 205 s cílem vytvoření nového uspořádání prostoru sněmovního sálu č. 205 za účelem vytvoření míst pro 72 poslanců (v rámci jiné veřejné zakázky na stavební práce). V návaznosti na provedené stavební úpravy bude do rekonstruovaných prostor osazeno interiérové vybavení (zadávané v samostatné veřejné zakázce) a v rámci této veřejné zakázky bude dodáno a namontováno vybavení AV technologií podle PROJEKTU. Podrobný rozsah dodávek vč. montáže, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU.
Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům klientů ČNB a předání platebních příkazů bance klienta dle směrnice PSD 2
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace API (Application Programming Interface)
odpovídající směrnici PSD 2 (Payment Service Directive 2). Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Dynamický nákupní systém na pořizování specializovaných služeb v oblasti ICT a kybernetické bezpečnosti pro roky 2019 - 2022
Předmětem této veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") dle § 138 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem plnění těchto veřejných zakázek zadávaných v zavedeném DNS je pořizování specializovaných služeb v oblasti ICT dle aktuálních potřeb Zadavatele dle uvedeného CPV kódu na místě plnění.
Předmětem díla jsou stavební úpravy stávající hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť. Účel a užití budovy se nemění.
Dodávky ZP-IVD - Soupravy pro imunofenotypizaci buněčných populací (CD znaky) a zapůjčení zařízení pro tuto analýzu - opakovaná veřejná zakázka
Předmětem veřejné zakázky jsou:
a) dodávky originálních reagencií a originálního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění imunofenotypizací buněčných populací pomocí vhodně značených protilátek (blíže viz příloha č. 1 a 2 zadávací dokumentace)
b) bezplatné zapůjčení a instalace vhodného analytického systému na zpracování diagnostik (blíže viz zadávací dokumentace)
Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov - zajištění výkonu TDS a BOZP
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem: „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“. Vlastní činnost bude probíhat tak, že nejméně 1x za 14 dnů proběhne kontrolní den a dále nejméně třikrát týdně (tedy v každém kalendářním týdnu, tj. pondělí - neděle vč. příp. svátků) proběhne kontrola prací na stavbě, každá kontrola v časovém rozsahu nejméně 2 hodiny. Pokud to bude stav prací vyžadovat, je zadavatel v rámci plnění požadovat i častější kontroly, nebo i konání mimořádného kontrolního dne.
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ředitelství nemocnice Nový Bydžov“ podle části projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby, zpracované v 9/2016, revize v 07/2018, pod číslem zakázky: 160475, zpracovanou - Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6, IČO: 290 29 210. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
17075 - MSK výstavba meteostanic - D56 Paskov, I/11 Havířov-Bludovice, I/46 Rohov
Předmětem veřejné zakázky je výstavba 3 nových silničních meteostanic na silnici D56 Paskov, I/11 Havířov - Bludovice a I/46 Rohov, sloužící k přehledu počasí v dané lokalitě.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek a přípravků, laboratorního skla, laboratorního plastiku, laboratorních pipet a příslušenství, rukavic na jedno použití, injekčních stříkaček, různých ručních nástrojů, zkumavek a dalšího materiálu.
Předmětem zadávacího řízení je výběr nejvhodnější nabídky účastníka, se kterým bude dále uzavřena smlouva o dílo spočívající v provedení revitalizace vymezeného prostoru centra města Kopřivnice.
Předmětem zakázky je úprava neupraveného vodního toku Kotojedka o celkové délce 246 m. V km 11,776 - 11,895 se jedná se o úpravu příčného profilu stávajícího koryta do pravidelného lichoběžníkového profilu s opevněním paty a svahů rovnaninou z lomového kamene a v km 11,895 - 12,022 je navržena stabilizace břehů opěrnými ŽB stěnami s vydlážděným dnem dlažbou z lomového kamene do betonu.
Předmětem zakázky je výstavba kanalizační stoky a retenční nádrže v obci Písek. Kanalizace bude sloužit k odvádění dešťových vod z lokality nad Základní školou, z areálu Základní školy a zástavby mezi silnicí č. III/01149 a řekou Olše. Retenční nádrž bude sloužit k akumulaci dešťových vod a využívána pro požární a jiné technické účely.
Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny, technologie akumulace energie a technologie EMS (Energy Management System) včetně kompletní montáže v místě realizace.

Dílčí plnění nejsou umožněna.

Předmět plnění se skládá z následujících jednotlivých částí zakázky, které jsou zároveň součástí nabídkové ceny:
Dodávka fotovoltaických panelů
Dodávka střídačů
Dodávka konstrukcí
Dodávka elektroinstalačního materiálu
Dodávka monitoringu měničů a baterií
Dodávka PLC systému, který dle aktuální výroby/spotřeby je schopen řídit a nastavovat strategii spínání instalovaných zátěží, dle zadávací dokumentace a charakteru zátěží
Dodávka monitoringu
Elektroinstalační práce
Montážní práce
Dodávka bateriového úložiště
Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks motorových vozidel nižší nebo střední třídy kategorie M1 nebo M1G. Požadované automobily jsou různých technických parametrů. Detailní popis automobilů je specifikován v přílohách ZD, které jsou její nedílnou součástí.
1. část VZ: 4 ks, osobní automobil, střední třída, kategorie M1- specifikace automobilů je uvedena v příloze č. 1 ZD.
2. část VZ: 3 ks, osobní automobil terénní, nižší třída, kategorie M1 nebo M1G - specifikace automobilů je uvedena v příloze č. 2 ZD.
3. část VZ: 3 ks, osobní automobil terénní, nižší třída, kategorie M1 nebo M1G - specifikace automobilů je uvedena v příloze č. 3 ZD.
4. část VZ: 2 ks, osobní terénní automobil, střední třída, kategorie M1 nebo M1G - specifikace automobilů je uvedena v příloze č. 4 ZD.
Předmětem plnění zakázky je provedení opravy povrchu a odvodnění komunikace dle zpracované projektové dokumentace.
Součástí realizace zakázky je i seříznutí a dosypání nezpevněných krajnic, vyčištění odvodnění, výměna SDZ, doplnění zádržného systému a obnova VDZ plastem.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 ks malotraktorů schválených ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb.,
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice, a poskytnutí souvisejících plnění. V podrobnostech viz zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka dokumentačního systému pro molekulární biologii včetně příslušenství, které bude sloužit pro vyhodnocování biologických experimentů na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 - návrhem kupní smlouvy a přílohou č. 2 technickou specifikací.
Rastrovací elektronový mikroskop (SEM) s energiově disperzní analýzou (EDX), množství 1 kus
Poskytování hlasových služeb pro PBX zadavatele v místě „koncového bodu sítě“, tj. v pobočkové ústředně v místnosti A023 na adrese 17. listopadu 2172/15 v Ostravě-Porubě a mobilních telekomunikačních služeb prostřednictvím sítě mobilního operátora pro zadavatele, přičemž předpokládaný objem vychází ze současného stavu. Poskytováním mobilních telekomunikačních služeb se rozumí zejména služby prostřednictvím GSM/UMTS/LTE sítě mobilního operátora.
Předtisková příprava, tisk a distribuce Krajských novin Ústeckého kraje 2020-2021
Veřejná zakázka je rozdělena podle § 35 a § 101 zákona na tři části s názvem:
1. část: Předtisková a grafická úprava Krajských novin Ústeckého kraje,
2. část: Tisk Krajských novin Ústeckého kraje,
3. část: Distribuce Krajských novin Ústeckého kraje,
přičemž každý účastník zadávacího řízení může podat nabídku na jednu, dvě nebo tři části zakázky a každá část zakázky bude posuzována a hodnocena samostatně. Nabídka na každou část zakázky musí být podána samostatně.
Zakázky z 29.6.2019 Zakázky z 27.6.2019