Zakázky ze dne 27.6.2019
2
Stav:
Vše2
Předběžné oznámení1
Vypsaná1
Vše (2)Předběžné oznámení (1)Vypsaná (1)
Druh:
Vše2
Dodávky1
Služby1
Vše (2)Dodávky (1)Služby (1)
Skupina:
Vše2
Kancelář1
Volnočas1
Vše (2)Kancelář (1)Volnočas (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 27.6.2019
Vypsaná27.6.2019Centra interaktivní výuky_2Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření dvou ...Hospodářská komora hlavního města PrahyDodávkyKancelář
Předběžné oznámení27.6.2019Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových ...Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové ...NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIVSlužbyVolnočas
Účelem tohoto zadávacího řízení je uzavření dvou rámcových dohod ve smyslu ust. § 131 a násl. zákona (dále jen „rámcová dohoda“):
- v části 1 veřejné zakázky na dodávku Tabletů a PC pro Polytechnická hnízda
- v části 2 veřejné zakázky na dodávku vybavení a souvisejících stavebních prací potřebných ke zřízení moderních multifukčních učeben - Center interaktivní výuky (dále jen „CIV“).
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů.
Zakázky z 28.6.2019 Zakázky z 26.6.2019