Zakázky ze dne 22.5.2020
14
Stav:
Vše14
Vypsaná14
Vše (14)Vypsaná (14)
Druh:
Vše14
Dodávky7
Služby3
Stavební práce4
Vše (14)Dodávky (7)Služby (3)Stavební práce (4)
Skupina:
Vše14
ICT1
Služby1
Správa budov1
Stavebnictví5
Stroje3
Zdravotnictví3
Vše (14)ICT (1)Služby (1)Správa budov (1)Stavebnictví (5)Stroje (3)Zdravotnictví (3)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 22.5.2020
Vypsaná22.5.2020Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na ...Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586DodávkyStavebnictví
Vypsaná22.5.2020Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčKPředmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a ...Jihočeský krajSlužbySpráva budov
Vypsaná22.5.2020FZŠ - Stráž nad Nežárkou - Cisternová automobilová stříkačkadodávka nové cisternové automobilové stříkačky ...Město Stráž nad NežárkouDodávkyStroje
Vypsaná22.5.2020MOÚ BRNO - vybudování serverovny 31) Předmětem veřejné zakázky je vybudování ...Masarykův onkologický ústavStavební práceStavebnictví
Vypsaná22.5.2020„V 00467 - Doplnění technologie čistění OV v ČOV TPCA - 2. etapa“Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka ...Město KolínDodávkyStroje
Vypsaná22.5.2020Dodávky spotřebního laboratorního materiáluVeřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Předmětem ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná22.5.2020Psychiatrická péče-sprchovací lehátka a toaletní křeslaPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...Fakultní nemocnice BrnoDodávkyZdravotnictví
Vypsaná22.5.2020LP s obsahem albuminu 5% 250mlPředmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých ...Fakultní nemocnice Hradec KrálovéDodávkyZdravotnictví
Vypsaná22.5.2020FZŠ - Technický automobil hm. k. MPředmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ...Hasičský záchranný sbor Jihomoravského krajeDodávkyStroje
Vypsaná22.5.2020Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetový...Předmětem veřejné zakázky je dodání programového ...ČESKÁ NÁRODNÍ BANKASlužbyICT
Vypsaná22.5.2020Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Dě...Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních ...Ústecký krajStavební práceStavebnictví
Vypsaná22.5.2020Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní PloučnicePředmětem plnění jsou opatření směřující k ...Liberecký krajSlužbySlužby
Vypsaná22.5.2020Návštěvnické středisko Chýnovské jeskyněPředmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na ...Správa jeskyní České republikyStavební práceStavebnictví
Vypsaná22.5.2020Bytový dům Ulička 1435, RatíškovicePředmětem navrhované stavby je vybudování bytového ...Obec RATÍŠKOVICEStavební práceStavebnictví
Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí. Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou vnitřní okna špaletových oken opatřena vzorovaným sklem. Nová okna budou provedena ve stejném členění jako stávající okna se stejným barevným řešením z nových okenních profilů. Všechna okna špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem.
Předmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů Jihočeského kraje, poskytování recepční informační služby návštěvníkům krajského úřadu včetně jejich evidence, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek pro Krajský úřad Jihočeského kraje. Předmět plnění je podrobně specifikován návrhem Smlouvy o poskytování bezpečnostních služeb
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stráž nad Nežárkou, která bude využívána při plnění úkolů požární ochrany
1) Předmětem veřejné zakázky je vybudování serverovny 3 v sídle zadavatele veřejné zakázky a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy o dílo) a přílohy č. 3 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace pro provádění stavby).
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka doplnění technologie čištění OV v ČOV TPCA. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby „ČOV TPCA - PD TECHN. ČIŠTĚNÍ OV“, zpracované společností Sweco Hydroprojekt a.s., IČ: 26475081, Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, hlavní inženýr projektu: Ing. Dagmar Kubová, Ph.D., která je spolu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Rozsah projektu je uveden v přiloženém rozpočtu a v ostatních částech projektové dokumentace, které spolu tvoří nedílnou část.
Veřejná zakázka je rozdělena na 7 částí. Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu - laboratorního vybavení.
Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 36 měsíců trvání Rámcové dohody. Účastník může podat nabídku na všech sedm (7) částí veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazuje, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jakékoliv další části.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických prostředků - sprchovacího lehátka a toaletních křesel pro Psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem albuminu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks Technického automobilu hm. k. M (dále jen „zboží“) podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích
Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer a MS Edge Chromium, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, jakož i poskytnutí oprávnění k jeho užívání (licenci). Programové vybavení musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy a musí být plně funkční v systémovém prostředí zadavatele i externích subjektů, kteří jeho informační systémy využívají. Předmětem veř. zak. je dále poskytování podpory dodaného program. vybavení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, p. o. - rekonstrukce objektu na Slovanské
Předmětem plnění této VZ je provedení stavebních prací: Kompl.rekonstrukci a přístavbu budovy C - výstavbu nové centrál. plyn. kotelny, rozšíření budovy o výdejnu jídel a jídelnu, zateplení objektu a výměnu výplní otvorů, kompl.rekonstrukci a modernizaci techn. vybavení budovy, nové úpravy povrchů, podlah a podhledů, Přístavbu spojovací chodby mezi objekty A, B a C vč. bezbariér. výtahu pro objekty B a C, Přístavbu bezbariér. výtahu u objektu A, Půdní vestavbu objektu A vč. rozšíření objektu školy o dvě učebny a kabinet, Výměnu výplní otvorů a zateplení stropní konstrukce pod půdním prostorem pro objekty A, B, D, E, Rekonstrukci podlah objektů A a B, úpravu povrchů, odstranění normalizačních prvků, výměnu a repasi vnitřních výplní otvorů, Kompl. rekonstrukci všech střech vč. nové hromosvodné soustavy, Vybudování nového úspornějšího způsobu vytápění, Kompl. rekonstrukci silnoproudých elektroinstalací a umělého osvětlení. Kompl. rozsah prací je uveden v DPS - příloha ZD.
Předmětem plnění jsou opatření směřující k zachování početnosti a ke stabilizaci populace silně ohrožené kuňky ohnivé jako předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě Dolní Ploučnice. Konkrétně se jedná o rozšíření plochy vhodných vodních biotopů v dané lokalitě Na Bídě, což je niva řeky Ploučnice mezi Českou Lípou a Stružnicí, pro stabilní a rozmnožující se populaci kuňky ohnivé. Proběhne též kácení dřevin v bezprostředním okolí vodních ploch, kosení rákosu a budou zbudována zimoviště nejen pro obojživelníky.
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO CHÝNOVSKÉ JESKYNĚ“ je novostavba přízemního objektu s jedním podzemním podlažím. V 1. nadzemním podlaží bude ve vstupní hale umístěna pokladna, informační pult a prodej suvenýrů. Hala bude umožňovat úkryt návštěvníků jeskyně a chráněné oblasti. Z tohoto vstupního podlaží je přístupné podzemní podlaží, ve kterém bude umístěna výstavní expozice o třech částech s prostorem pro promítání. Interiérové vybavení převážně pevně spojené se stavbou je součástí stavby. Podrobná specifikace předmětu zakázky je popsána v PROJEKTU.
Předmětem navrhované stavby je vybudování bytového domu. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, likvidace odpadů, apod.), geodetické zaměření dokončené stavby a vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla.
Zakázky z 23.5.2020 Zakázky z 21.5.2020