Zakázky ze dne 21.5.2020
6
Stav:
Vše6
Vypsaná6
Vše (6)Vypsaná (6)
Druh:
Vše6
Dodávky3
Služby2
Stavební práce1
Vše (6)Dodávky (3)Služby (2)Stavební práce (1)
Skupina:
Vše6
ICT1
Inženýring1
Služby1
Stavebnictví1
Zdravotnictví2
Vše (6)ICT (1)Inženýring (1)Služby (1)Stavebnictví (1)Zdravotnictví (2)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 21.5.2020
Vypsaná21.5.2020Rámcová dohoda o dodávce výpočetní techniky počítačů, notebooků a monitorůPředmětem zadávacího řízení je nákup počítačů, ...Národní sportovní agenturaDodávkyICT
Vypsaná21.5.2020Lávka přes Labe v Hradci KrálovéPředmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení ...Statutární město Hradec KrálovéStavební práceStavebnictví
Vypsaná21.5.2020Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VIPředmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ...Krajská nemocnice T. Bati, a. s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná21.5.2020Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního ...Celý název veřejné zakázky je "Projektová ...Ředitelství vodních cest ČRSlužbyInženýring
Vypsaná21.5.2020RTG SKIA komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT IIIPředmět plnění pro pracovišti radiodiagnostiky a ...INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINYDodávkyZdravotnictví
Vypsaná21.5.2020Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místechPředmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady ...Státní fond dopravní infrastrukturySlužbySlužby
Předmětem zadávacího řízení je nákup počítačů, notebooků a monitorů pro potřeby nástupu nových zaměstnanců a stávajících zaměstnanců působících v rámci organizace Zadavatele.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu terasy II. v lokalitě Aldis.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.8 Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 8 částí podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí.
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské...
Celý název veřejné zakázky je "Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - zdvižný most v ulici Za Elektrárnou".

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zpracování částí zadávací dokumentace a zajištění dalších souvisejících činností v rámci projektu "Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - zdvižný most v ulici Za Elektrárnou".
Předmět plnění pro pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR spočívá: - v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 těchto ZP, jeho instalaci a uvedení do provozu, v realizaci nezbytných stavebních a ostatních úprav potřebných pro montáž a instalaci nového přístroje, a drobných stavebních úprav za účelem modernizace přilehlých dotčených místností nesouvisejících s instalací kompletu a v zajištění následného servisu (záručního i pozáručního) RTG skia kompletu za podmínek a v rozsahu definovaném v těchto ZP, vč. všech příloh. Prohlídka místa plnění se uskuteční 28. 5. 2020 ve 14:30 hodin.
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Zakázky z 22.5.2020 Zakázky z 20.5.2020