Zakázky ze dne 15.3.2019
28
Stav:
Vše28
Předběžné oznámení2
Vypsaná26
Vše (28)Předběžné oznámení (2)Vypsaná (26)
Druh:
Vše28
Dodávky16
Služby2
Stavební práce10
Vše (28)Dodávky (16)Služby (2)Stavební práce (10)
Skupina:
Vše28
ICT3
Materiál1
Služby1
Stavebnictví10
Stroje5
Údržba1
Zdravotnictví7
Vše (28)ICT (3)Materiál (1)Služby (1)Stavebnictví (10)Stroje (5)Údržba (1)Zdravotnictví (7)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 15.3.2019
Vypsaná15.3.2019Dodávka 1 ks Badatelského světelného mikroskopu s digitální kamerou a 1 ks Ba...Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZEDodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární ...Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hybridní ...Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizaceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019Modernizace silnice II/358 Litomyšl - Česká TřebováPředmětem plnění je modernizace silnice II/358 v ...Správa a údržba silnic Pardubického krajeStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Nákup veslařských lodí pro národní sportovní reprezentaciÚčelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je ...Český veslařský svazDodávkyStroje
Vypsaná15.3.2019Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienick...Předmětem této veřejné zakázky je provedení ...Ústavní soud České republikyDodávkyICT
Vypsaná15.3.2019Vozidla pro krizovou připravenostPředmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového ...Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského ...DodávkyStroje
Vypsaná15.3.2019Rekonstrukce objektů čp. 706-709 v O/MěstěJedná se o stávající bytové domy č.p. 706 až 709 v ...Město OrlováStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019HC Nechranice - generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice - rozvodna 22 kV a ...Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC ...Povodí Ohře, státní podnikStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Věrovany odkanalizování lokalit č. 1, 2, 3, 4Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele ...Obec VěrovanyStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Půdní vestavba a přístavba výtahu ZŠ ŠaraticePředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na ...Obec ŠaraticeStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Oprava povrchu silnice III/4806 Hájov průtahPředmětem veřejné zakázky na stavební práce je ...Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Oprava povrchu silnice III/4632 a III/4822 Borovec - SedlnicePředmětem veřejné zakázky na stavební práce je ...Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Výběr dodavatele na pořízení profesionální zahradní a komunální techniky včet...Předmětem plnění zakázky je dodávka profesionální ...SOPRA s.r.o.DodávkyStroje
Vypsaná15.3.2019Přeložka Modlanského potoka - úprava korytaPředmětem plnění této veřejné zakázky je provedení ...Palivový kombinát Ústí, státní podnikStavební práceStavebnictví
Předběžné oznámení15.3.2019B.j. 15 PB - PČB Velký TýnecPředmětem je výstavba sociálních bytů u ...Obec Velký TýnecStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Těžební činnosti 2019-08Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb ...Lesy České republiky, s.p.SlužbySlužby
Vypsaná15.3.2019FN Motol - Ultrazvukový diagnostický - echokardiografický přístroj nejvyšší výko...Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019FN Motol - Ultrazvukový diagnostický - echokardiografický přístroj vyšší výkonn...Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019Rámcová dohoda na dodávky čepice pletené 15 PČR na roky 2019 - 2022dodávka 36.000 ks čepice pletené v letech 2019 - ...MINISTERSTVO VNITRADodávkyMateriál
Vypsaná15.3.2019Kosení travních porostů oblast II ChebJedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyÚdržba
Vypsaná15.3.2019Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-...Jedná se o zateplení fasády stávající stavby, ...Město OrlováStavební práceStavebnictví
Vypsaná15.3.2019Záznamové zařízení pro IKKPředmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro ...Fakultní nemocnice BrnoDodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019Ventilátor pro neinvazivní ventilaciPředmětem této veřejné zakázky je dodávka ...Krajská zdravotní, a.s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná15.3.2019Videoinspekční systémPrˇedmeˇtem veřejné zakázky je dodávka ...ENEX GROUP s.r.o.DodávkyICT
Vypsaná15.3.2019Dodávky osobních automobilů včetně servisních služeb - rámcová smlouvaPředmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, ...Brněnské komunikace a.s.DodávkyStroje
Vypsaná15.3.2019RCPTM/ Elektrochemický set pro studium Li-ion baterií - centrifugyPředmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug pro ...Univerzita Palackého v OlomouciDodávkyStroje
Vypsaná15.3.2019Jednorázové vaky na odběr, uchovávání a rozplnění transfuzních přípravků spo...Předmětem plnění jsou dodávky jednorázových vaků ...Fakultní nemocnice OstravaDodávkyZdravotnictví
Předběžné oznámení15.3.2019Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků OracleJedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW ...MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJDodávkyICT
Dodávka 1 ks Badatelského světelného mikroskopu s digitální kamerou a 1 ks Badatelského stereomikroskopu pro FAPPZ ČZU
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka mikroskopů. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části.
Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hybridní scintilační gama kamery se dvěma plně digitálními detektory (1 ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým spirálním CT zařízením pro transmisní korekaci atenuace a pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizaci, dále diagnostických CT obrazů a dalším příslušenstvím, včetně 8letého plného pozáručního servisu bez rentgenky.
Předmětem plnění je modernizace silnice II/358 v délce cca 11,970 km v úseku Litomyšl - Němčice - Zhoř - Česká Třebová. Začátek stavby je v průsečné křižovatce silnic I/35, II/358 a II/359, konec stavby v průsečné křižovatce se silnic I/14, II/358 a III/31512.
Účelem zadávacího řízení na veřejnou zakázku je uzavření smlouvy, na základě které se vybraný dodavatel zaváže dodat zadavateli veslařské lodě s příslušenstvím dle technické specifikace tvořící přílohu č. 1 a nedílnou součást zadávací dokumentace (dále jen „poptávané veslařské lodě“).
Vybudování technických místností, páteřních rozvodů slaboproudu a hygienického zázemí
Předmětem této veřejné zakázky je provedení kompletní realizace technických místností strukturované kabeláže v suterénu budovy včetně jejich napojení na stávající hlavní rozvaděč, provedení instalace stoupacího vedení do všech nadzemních podlaží budovy a realizace hygienického zázemí v přízemí budovy.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nového velkokapacitního vozidla pro mimořádné události včetně účelové a zdravotnické zástavby vozidla a dodávka 1 ks nového osobního vozidla pro setkávací systém (RV).
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Jedná se o stávající bytové domy č.p. 706 až 709 v uzavřeném (oploceném) areálu se stávajícím napojením z místních komunikací z ul. V Zimném dole. Tyto domy pocházejí z 20 let minulého století, jsou postavené v tradiční zděné soustavě s valbovou střechou nad hlavním traktem a pultovou střechou. Objekty jsou částečně podsklepeny s jedním hlavním vchodem.
Rekonstrukce se bude týkat zateplení obvodového pláště a podlahy nad posledním podlažím, výměna sklepních oken a hydroizolace podsklepené části v domech.

Rekonstrukce těchto bytových domů bude probíhat současně:
W501 Rekonstrukce obj. č.p. 706
W502 Rekonstrukce obj. č.p. 707
W503 Rekonstrukce obj. č.p. 708
W504 Rekonstrukce obj. č.p. 709
HC Nechranice - generální oprava TG 1 a TG 2 a HC Nechranice - rozvodna 22 kV a 6 kV
Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech:
a) oprava technologického zařízení - hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory
b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600
c) výměna snímačů MaR soustrojí
d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2
e) úprava ventilace transformátorů
f) buzení generátorů - servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému
g) náhradní díly
h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV

Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby splaškové kanalizace, kanalizačních odboček, přeložek vodovodu a přípojek NN pro čerpací stanice splašků. Jedná se o nová stavba.

V rámci stavby bude ve všech dotčených úsecích, v souběhu s navrhovanými stokami splaškové kanalizace provedena přeložka stávajícího vodovou včetně přepojení všech vodovodních přípojek a výměny potrubí přípojek ve veřejném prostoru pozemků dotčených stavbou.
V části lokality č. 3, v souběhu se stokou G.3.3 bude provedena i přeložka stávající obecní dešťové kanalizace.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na stávajícím objektu školy o dvou podlažích a nevyužívaným podkrovím. V objektu se v současné době nachází základní škola. Vstup do objektu je z hlavní ulice. Za školou se nachází zahrada, na které bude situován výtah, který bude přistavěn ke stávajícím WC.

Půdní vestavba svým návrhem zásadním způsobem nemění základní objemové řešení objektu školy. Hlavní objem střechy zůstává, jen je doplněn dvěma vikýři a krov upraven pro lepší využití podkroví. Stávající krov bude nad hlavní budovou bude snešen, demolice bude provedena včetně komínů a předsazené římsy.

Podrobný popis požadovaných služeb je obsažen v projektové dokumentaci, zpracované společností Atelier Walter, se sídlem Purkyňova 93, 612 00 Brno, osoba odpovědná za architektonicko - stavební řešení Ing. arch. Eva Šimečková, Vymazalova 2834/19, 61500 Brno, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace jako její Příloha č. 1.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4806 Hájov průtah v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4632 a III/4822 Borovec - Sedlnice v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Výběr dodavatele na pořízení profesionální zahradní a komunální techniky včetně příslušenství pro sociální podnik SOPRA s.r.o.
Předmětem plnění zakázky je dodávka profesionální zahradní a komunální techniky včetně dopravy a zaškolení personálu Zadavatele v požadovaném rozsahu dle Technické specifikace.
• Stroj č. 1 - Profesionální komunální malotraktor s kabinou
• Stroj č. 2 - Profesionální sekačka rider s čelním sečením, určená k sečení rozlehlých travnatých ploch
• Stroj č. 3 - Rádiem řízená svahová sekačka
• Stroj č. 4 - Štěpkovač dřevní hmoty s bržděným podvozkem
• Stroj č. 5 - - Profesionální sekací traktor se zvedáním koše do výšky
• Stroj č. 6 - Profesionální mulčovací traktor určený pro sečení náletových dřevin a zanedbaných ploch v těžko přístupných terénech a v prudkých svazích
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce - „Přeložka Modlanského potoka - úprava koryta“ v prostoru jezera Chabařovice (Milada).
Předmětem je výstavba sociálních bytů u dokončeného a provozovaného zdravotního střediska (ZS). Výstavba spočívá v přístavbě čtyř podlažního bytového bloku a v nástavbě bytového podlaží nad střechou ZS. Přístavba bytového bloku bude funkčně propojená s navrhovanou nástavbou bytových jednotek nad zdravotním střediskem. Sávající prostory ZS zůstanou zachovány včetně účelu užívání. Navrhovanou stavbou vznikne polyfunkční dům, který bude mít funkci služeb, zdravotnictví a bydlení. Přístavba bytového bloku je umístěna v prostoru stávající kotelny ZS, která bude asanována. V bytové části polyfunkčního domu je navrženo 15 malometrážních bytů, z toho 10 bytů je navrženo ve 4 podlažích přístavby a 5 bytů v nástavbě nad střechou ZD.
Předmětem plnění VZ je řádné poskytování služeb spočívajících v činnostech souvisejících zejména s hospodařením v lesích ve smyslu ustanovení § 2 písm. d) zákona o lesích (dále jen „lesnické činnosti“) v rámci vymezeného území. Lesnické činnosti, které bude vybraný účastník na vymezeném území vykonávat, zahrnují těžební činnosti, jakož i poskytování dalších souvisejících služeb a dodávek, které jsou zadavatelem blíže specifikovány v ZD a jejích přílohách. Bližší informace budou uvedeny v zadávací dokumentaci.
FN Motol - Ultrazvukový diagnostický - echokardiografický přístroj nejvyšší výkonnostní třídy
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka Ultrazvuk diagnostický - echokardiografický přístroj nejvyšší výkonnostní třídy pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent. V souladu s těmito zadávacími podmínkami, bude uzavřena smlouva na období s dobou dodání předmětu plnění 60 dní.
FN Motol - Ultrazvukový diagnostický - echokardiografický přístroj vyšší výkonnostní třídy
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka Ultrazvuk diagnostický - echokardiografický přístroj vyšší výkonnostní třídy pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent.V souladu s těmito zadávacími podmínkami, bude uzavřena smlouva na období s dobou dodání předmětu plnění 60 dní.
dodávka 36.000 ks čepice pletené v letech 2019 - 2022
Jedná se o kosení travních porostů (sečení trávy) v oblasti II Cheb strojním, resp. ručním sečením. Řídí se z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, z. č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, z. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platné znění, vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění, dále požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR (PPK - VEG) a TPO 20 vydané ŘSD ČR.
Realizace energetických úspor v objektu Základní školy U Kapličky 959, Orlová-Lutyně
Jedná se o zateplení fasády stávající stavby, výměna dosud nevyměněných otvorových výplní a opravu a zateplení stávající střechy, včetně úprav souvisejících dotčených stavebních konstrukcí.

Rekonstrukce bude probíhat současně na těchto pavilonech:
K1VZ Spojovací krček, schodiště
K4MV Spojovací krček, schodiště
UO22 Pavilon učeben
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro zobrazení, vyhodnocení a záznam povrchového a intrakardiálního EKG signálu s možností pokročilé, plně programovatelné stimulace. Součástí dodávky je základní příslušenství a spotřební materiál potřebný k prvnímu uvedení zařízení do provozu.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka transportního ventilačního přístroje pro nefrologicko-dialyzační oddělení pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu do jiné budovy na jednotlivá vyšetření
Prˇedmeˇtem veřejné zakázky je dodávka videoinspekčního systému pro snímání železničního kolejového roštu, která je složena ze souboru hardware a software. Součástí je předmětu je i implementace, montáž a zprovoznění systému.Podrobný rozsah prˇedmeˇtu verˇejné zakázky a technické podmínky je obsažen v zadávacích podmínkách.
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nových, nepoužitých osobních vozidel včetně záručního a pozáručního servisu.Bližší specifikace je obsažena v přílohách zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka centrifug pro účely zajištění aktivit projektu Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů dle dále uvedené specifikace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena viz odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v Zadávací dokumentaci.Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.
Jednorázové vaky na odběr, uchovávání a rozplnění transfuzních přípravků spojené s výpůjčkou 3 ks automatických krevních lisů
Předmětem plnění jsou dodávky jednorázových vaků (souprav) na odběr, uchovávání a rozplnění transfuzních přípravků spojené s výpůjčkou 3 ks automatických krevních lisů pro Krevní centrum FNO.
Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+
Předměte této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle)
je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery.

Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá:
Část 2 - Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+
Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+

Část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování:
- Obnova Loadbalancerů
- Obnova HSM
- Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Zakázky z 16.3.2019 Zakázky z 14.3.2019