Zakázky ze dne 15.3.2019
2
Stav:
Vše2
Předběžné oznámení2
Vše (2)Předběžné oznámení (2)
Druh:
Vše2
Dodávky1
Stavební práce1
Vše (2)Dodávky (1)Stavební práce (1)
Skupina:
Vše2
ICT1
Stavebnictví1
Vše (2)ICT (1)Stavebnictví (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 15.3.2019
Předběžné oznámení15.3.2019B.j. 15 PB - PČB Velký TýnecPředmětem je výstavba sociálních bytů u ...Obec Velký TýnecStavební práceStavebnictví
Předběžné oznámení15.3.2019Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků OracleJedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW ...MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJDodávkyICT
Předmětem je výstavba sociálních bytů u dokončeného a provozovaného zdravotního střediska (ZS). Výstavba spočívá v přístavbě čtyř podlažního bytového bloku a v nástavbě bytového podlaží nad střechou ZS. Přístavba bytového bloku bude funkčně propojená s navrhovanou nástavbou bytových jednotek nad zdravotním střediskem. Sávající prostory ZS zůstanou zachovány včetně účelu užívání. Navrhovanou stavbou vznikne polyfunkční dům, který bude mít funkci služeb, zdravotnictví a bydlení. Přístavba bytového bloku je umístěna v prostoru stávající kotelny ZS, která bude asanována. V bytové části polyfunkčního domu je navrženo 15 malometrážních bytů, z toho 10 bytů je navrženo ve 4 podlažích přístavby a 5 bytů v nástavbě nad střechou ZD.
Jedná se o část 1 veřejné zakázky Obnova HW vybavení pro MS 2014+
Předměte této části veřejné zakázky (Rozšíření a obnova technické podpory u HW prvků Oracle)
je pořízení rozšíření Exadata Database Machine X4-2 Half Rack o nové storage servery včetně příslušenství. Obnova Technických podpor pro HW a SW produkty Oracle - podpory pro ExaDaty a Storage servery.

Pro informaci se veřejná zakázka dále skládá:
Část 2 - Prodloužení podpor technických licencí u stávajících HW prvků MS2014+
Prodloužení podpor technických licencí pro vybrané stávající HW prvky MS2014+

Část 3 - Obnovení HW prvků včetně podpor pro MS2014+
Obnova HW prvků pro MS2014+ - jedná se o prvky Komunikačně bezpečnostní infrastruktury a zálohování:
- Obnova Loadbalancerů
- Obnova HSM
- Rozšíření modulární knihovny o mechaniky
Zakázky z 16.3.2019 Zakázky z 14.3.2019