Zakázky ze dne 14.3.2019
1
Stav:
Vše1
Vypsaná1
Vše (1)Vypsaná (1)
Druh:
Vše1
Dodávky1
Vše (1)Dodávky (1)
Skupina:
Vše1
Materiál1
Vše (1)Materiál (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 14.3.2019
Vypsaná14.3.2019Pořízení osobních ochranných pracovních prostředkůPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského ...DodávkyMateriál
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Zakázka je rozdělena do 4 částí.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Zakázky z 15.3.2019 Zakázky z 13.3.2019