Zakázky ze dne 14.3.2019
34
Stav:
Vše34
Vypsaná34
Vše (34)Vypsaná (34)
Druh:
Vše34
Dodávky17
Služby6
Stavební práce11
Vše (34)Dodávky (17)Služby (6)Stavební práce (11)
Skupina:
Vše34
Energie1
ICT3
Kancelář1
Marketing a media1
Materiál3
Služby2
Stavebnictví14
Stroje2
Údržba1
Zdravotnictví6
Vše (34)Energie (1)ICT (3)Kancelář (1)Marketing a media (1)Materiál (3)Služby (2)Stavebnictví (14)Stroje (2)Údržba (1)Zdravotnictví (6)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 14.3.2019
Vypsaná14.3.2019Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Ultrazvukové přístrojePředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů ...Nemocnice Jihlava, příspěvková organizaceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ...Předmětem této veřejné zakázky je poskytování ...HLAVNÍ MĚSTO PRAHASlužbySlužby
Vypsaná14.3.2019„ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU" - STAVEBNÍ PRÁCEPředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ...MĚSTO KROMĚŘÍŽStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Laboratorní půdní kanálPředmětem plnění veřejné zakázky je realizace ...ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZEDodávkyMateriál
Vypsaná14.3.2019UTB - Tlumočnická technikaPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks ...Univerzita Tomáše Bati ve ZlíněDodávkyMarketing a media
Vypsaná14.3.2019KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 5 - přístroje pro e...Předmětem veřejné zakázky je dodávka ...Krajská nemocnice T. Bati, a. s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče perinatologie - část 8Předmětem veřejné zakázky je dodávka ...Krajská nemocnice T. Bati, a. s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019Modernizace informačního systému dispečinku HZS ČTdodávka informačních technologií v dispečinku HZS ...ČESKÁ TELEVIZEDodávkyICT
Vypsaná14.3.2019Dobíjecí stanice MOL Česká republika IIIPředmětem této veřejné zakázky je dodávka 22 ks ...Slovnaft Česká republika, spol. s r.o.DodávkyStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení oblast Vysoč...Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyStavebnictví
Vypsaná14.3.2019MV - Praha 6, Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a moderniza...Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy ...Centrum sportu Ministerstva vnitraStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Odkanalizování jižní části SvinovaPředmětem plnění je realizace stavby ...MINISTERSTVO FINANCÍStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a ...Předmětem této veřejné zakázky je oprava a ...Město Český BrodStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Pavilon H - stavební úpravy a přístavbaPředmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební ...Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizaceStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro are...Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního ...STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍNStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace• fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa ...STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍNDodávkyEnergie
Vypsaná14.3.2019Vehlovice - výstavba kanalizacePředmětem této VZ (díla) je stavba gravitační ...Město MělníkStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Stezka pro pěší a cyklisty Hradec Králové - Piletice - Rusek - úsek 2Jedná se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty v ...Statutární město Hradec KrálovéStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Oprava povrchu silnice II/451 a II/452 Vrbno - Karlovice I. etapaPředmětem veřejné zakázky na stavební práce je ...Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda III. etapaPředmětem veřejné zakázky na stavební práce je ...Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Dodávka nákladního kontejnerového automobilu s dvojkabinouPředmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů ...Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková ...DodávkyStroje
Vypsaná14.3.2019VÝBĚR LETECKÉHO DOPRAVCE PRO POSKYTOVÁNÍ PRAVIDELNÉ LET...Předmětem veřejné zakázky je zajištění ...Jihomoravský krajSlužbySlužby
Vypsaná14.3.2019Pořízení osobních ochranných pracovních prostředkůPředmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského ...DodávkyMateriál
Vypsaná14.3.2019Rukavice operačníPředmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ...Krajská nemocnice Liberec, a.s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - strojní vybave...Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního ...Liberecký krajDodávkyStroje
Vypsaná14.3.2019Běžná údržba silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském krajiPředmětem veřejné zakázky je provádění a zajištění ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyÚdržba
Vypsaná14.3.2019Dynamický nákupní systém pro nákup výpočetní techniky a IT technologiíPředmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS ...Moravskoslezský krajDodávkyICT
Vypsaná14.3.2019FN Motol - Perinatologie V.Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019Dodávky spotřebního materiálu pro kompletní koagulační diagnostiku s výpůjčk...Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné ...VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZEDodávkyZdravotnictví
Vypsaná14.3.2019Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení oblast Vysoč...Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyStavebnictví
Vypsaná14.3.2019ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - výměna zdravotních instalacíJedná se o realizaci výměny dožilé venkovní ...STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍNStavební práceStavebnictví
Vypsaná14.3.2019Dodávky léčivého přípravku - medicinálního kyslíku plynnéhoPředmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné ...Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, ...DodávkyMateriál
Vypsaná14.3.2019Dodávka kancelářského papíru pro resort MPSVPředmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tří ...MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍDodávkyKancelář
Vypsaná14.3.2019Služby software housePředmětem zakázky je poskytování služeb, při ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyICT
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nových ultrazvukových přístrojů pro gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Jihlava, včetně sond a dalšího příslušenství. Součástí plnění je též bezplatný záruční servis a provádění pravidelných povinných BTK.
Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci Pražské integrované dopravy
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti území HMP v systému PID, a to po dobu 120 měsíců, v rozsahu a za podmínek dále stanovených v zadávací dokumentaci. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 11 částí.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Zonou, IČO: 72321041, ČKAIT - 1301528 pro každou základní školu samostatně.
Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace technického vybavení půdního kanálu a půdního kanálu včetně příslušenství a instalace.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
KNTB Zlín - vysoce specializovaná péče onkogynekologie - část 5 - přístroje pro endoskopickou operativu + vyšetřovací technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laparoskopických věží, elektrochirurgických generátorů, harmonického skalpelu, brachyterapeutického příslušenství a technologie k detekci sentinelových uzlin. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka gynekologických křesel, porodních lůžek, nemocničních lůžek, operačního stolu a porodního instrumentária. Předmět veřejné zakázky je přitom rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.
dodávka informačních technologií v dispečinku HZS ČT včetně jejich implementace, dodávka HW vybavení, integrace informačních subsystémů do Dispečerského systému, uvedení technologického celku do provozu, zaškolení obsluhy a následná podpora a údržba provozu IS
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50 pro elektromobily, řídícího software/firmware a grafického brandingu pro tyto rychlodobíjecí stanice, návodů a provozní dokumentace. Nedílnou součástí dodávky je doprava, montáž, zprovoznění rychlodobíjecí stanice, ověření její funkčnosti, provedení revizí, vyhotovení revizních zpráv a záruční servis po celou dobu záruční lhůty. Předmětem plnění je dále zajištění inspekčních kontrol a preventivní údržby všech 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50 po dobu 5 let, garantovaná dodávka náhradních dílů a zajištění záručních i pozáručních oprav dodaných rychlodobíjecích stanic po dobu 5 let od dodání všech 22 ks rychlodobíjecích stanic DC50.
Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení oblast Vysočina II
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Jihlava, Pelhřimov, Třebíč na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků.
Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna za provozu.
MV - Praha 6, Markéta - rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch - stavební práce - 2
Předmětem zakázky je rekonstrukce přírodní trávy na umělý trávník a modernizace osvětlení sportovních ploch v areálu Markéta OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA.
Předmětem plnění je realizace stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“, která spočívá v obnově stávající jednotné kanalizace a vodovodních řadů, které budou sloužit pro veřejnou potřebu.
Cílem prací je výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů v k.ú. Svinov - konkrétně výstavba kanalizačních stok A, A-5, B, A1-A3, A-3-1, A-4, C o profilech DN 300 - 600 v celkové délce cca 1731 bm a vodovodních řadů 1, 1-1 až 1-3, 1-3-1, 1-4 o dimenzi DN 80 a 100 v celkové délce cca 1508 bm. Součástí stavby je výstavba kanalizačních přípojek a ul. vpustí, výstavba vodovodních přípojek, vybudování přeložek plynu a přeložky autobusové zastávky a obnovy povrchu komunikací.
Areál nemocnice v Českém Brodě - oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099
Předmětem této veřejné zakázky je oprava a stavební úpravy a přístavba jídelny a gastro provozu v č.p.1099, nemocnice Český Brod.
Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v zadávací dokumentaci.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř pavilonu H v areálu Slezské nemocnice v Opavě a s tím související technická infrastruktura v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice
Jedná se o rekonstrukci stávajícího kanalizačního potrubí (úprava vnitřní kanalizace) - venkovní splaškové kanalizace a stávajícího dešťového potrubí, které je v havarijním stavu a vybudování nové kanalizační přípojky napojené do stávající veřejné kanalizační stoky.
• fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů.
• Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslech vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
• zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
• zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Pro období od 1.7.2019 do 31.12.2020, specifikace odběrných míst viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).
V období od 1.9.2019 budou průběžně připojována další odběrná místa, která jsou blíže specifikována s datem připojení v příloze č. 1.
Předmětem této VZ (díla) je stavba gravitační splaškové kanalizace etapy B pro odvádění splaškových vod oddílnou kanalizací z větší části Vehlovic (SO-04), v území východně od silnice I/9.
Jedná se o vybudování stezky pro pěší a cyklisty v Hradci Králové propojující Pouchov, Piletice a Rusek. Součástí akce bude realizace přechodu pro chodce, chodníků, stezky pro pěší a cyklisty, vjezdů na pozemky, veřejného osvětlení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice II/451 a II/452 Vrbno - Karlovice I. etapa v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je souvislá oprava silnic v rámci stavby Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda III. etapa v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 kusů nákladního kontejnerového automobilů s dvojkabinou - celková hmotnost cca 6,5 t dle požadavků zadavatele a rozpisu technických parametrů automobilů uvedených v dokumentaci a dle dále uvedené specifikace včetně souvisejících dokladů.
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
VÝBĚR LETECKÉHO DOPRAVCE PRO POSKYTOVÁNÍ PRAVIDELNÉ LETECKÉ DOPRAVY Z LETIŠTĚ BRNO - TUŘANY DO MNICHOVA II
Předmětem veřejné zakázky je zajištění pravidelného leteckého spojení mezi letištěm Brno - Tuřany a letištěm Franze Josefa Strauße Mnichov, v rámci plnění závazku veřejné služby.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zásahových a pracovních oděvů pro pracovníky zadavatele- oděvy jsou určeny pro výjezdové skupiny zadavatele a budou používány při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena rámcová kupní smlouva s jedním vybraným dodavatelem na období 4 let, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky. Zakázka je rozdělena do 4 částí.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky sterilních operačních rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části:
část I. Rukavice operační latexové bez pudru, latexové s pudrem - předpokl. 110 397 párů/rok,
část II. Rukavice operační bez latexu, bez pudru - předpokl. 2 600 párů/rok.
COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. - strojní vybavení IV
Předmětem veřejné zakázky je dodávka strojního vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v příloze č. 4 „technická specifikace“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben. Součástí dodávky je vždy doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod.
Předmětem veřejné zakázky je provádění a zajištění běžné údržby silnic I. třídy a dálnice D4 v Jihočeském kraji. Cílem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu odstraněním závad ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození komunikace, jejich součástí a příslušenství. Běžná údržba zahrnuje zejména drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci inspekčních prohlídek silnic. Jedná se zejména o následující práce: čištění vozovek, příkopů, rigolů, mostů, vpustí, údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství, včetně jejich čištění, závady ve svislém dopravním značení nebo bezpečnosti silničního provozu.
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v tomto DNS budou za zadavatelem stanovených obchodních podmínek dodávky výpočetní techniky a IT technologií; klasifikace předmětu veřejné zakázky:
30200000-1 Počítače
30231000-7 Počítačové monitory a konzoly
30232110-8 Laserové tiskárny
30230000-0 Zařízení související s počítači
30232000-4 Periferní vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Gynekologicko - porodnickou kliniku ve Fakultní nemocnici v Motole v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky spotřebního materiálu pro kompletní koagulační diagnostiku s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu kupní smlouvy (dále jen zboží) pro Všeobecnou fakutní nemocnici (dále jen VFN) uvedeného v příloze této zadávací dokumentace - Druh a předpokládaný počet vyšetření.
Rámcová dohoda na stavební práce - vodorovné dopravní značení oblast Vysočina I
Předmětem zakázky je obnova vodorovného dopravního značení v okresech Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou na silnicích I. třídy. Jedná se o obnovu VDZ dělících a vodících čar, dopravních stínů, přechodů apod. v barvě, termoplastu, stěrkovém a strukturálním plastu a doplnění dopravních knoflíků.
Obnova vodorovného dopravního značení bude prováděna za provozu.
Jedná se o realizaci výměny dožilé venkovní kanalizace v areálu základní školy, realizaci opravy sociálního zařízení ve třech objektech této školy, výměnu zdravotních instalací a stavebních úprav s tím spojených včetně přizpůsobení platným hygienickým předpisům dle vyhl. č 410/2005 Sb. Dále bude doplněno bezbariérové WC včetně bezbariérového přístupu do budovy.
Stavební práce rušící provoz musí být prováděny v období letních prázdnin. Pracemi nesmí být narušen chod školy. Součástí nabídky bude harmonogram prací po dnech.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku, stlačeného plynného medicinálního kyslíku, a to 2 litrových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, 5 litrových tlakových lahvích odlehčených bez integrovaného ventilu a 10 litrových tlakových lahvích odlehčených s integrovaným ventilem, vč. nájmu tlakových lahví a distribuce do jednotlivých míst plnění.
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tří typů kancelářského papíru formátů A4 (jakost A, B a C) a jednoho typů kancelářského papíru formátů A3 (jakost A) pro tisková a kopírovací zařízení o stejné plošné hmotnosti, odlišující se kvalitativními parametry (např. opacitou a bělostí) a dále poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů. Požadavky na technické a ekologické parametry poptávaného kancelářského papíru jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.
Předmětem zakázky je poskytování služeb, při zajišťování činností profesionálního software house v rámci informačního systému ŘSD
Zakázky z 15.3.2019 Zakázky z 13.3.2019