Zakázky ze dne 13.8.2019
4
Stav:
Vše4
Vypsaná4
Vše (4)Vypsaná (4)
Druh:
Vše4
Dodávky1
Stavební práce3
Vše (4)Dodávky (1)Stavební práce (3)
Skupina:
Vše4
Stavebnictví3
Volnočas1
Vše (4)Stavebnictví (3)Volnočas (1)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 13.8.2019
Vypsaná13.8.2019Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnostiPředmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně ...Hasičský záchranný sbor Ústeckého krajeStavební práceStavebnictví
Vypsaná13.8.2019Rozšíření ČOV HartvíkovicePředmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v ...OBEC HARTVÍKOVICEStavební práceStavebnictví
Vypsaná13.8.201917-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4Předmětem veřejné zakázky je provedení díla ...Správa státních hmotných rezervStavební práceStavebnictví
Vypsaná13.8.2019Rehabilitace Palachova pylonuPředmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové ...NÁRODNÍ MUZEUMDodávkyVolnočas
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ocelové mříže na oknech I. PP a I. NP v uliční fasádě a další drobné stavební práce. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Correct BC, s.r.o., IČO: 250 28 588. Při realizaci stavebních úprav budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení č. j. MV-68969-3/OSM-2018 ze dne 24. 7. 2018, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.1909/ZPZ/2018/ZD-981 ze dne 23. 7. 2018 a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.
Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v obci Hartvíkovice na kapacitu 1350 EO. Provádění prací bude bez výluky stávající ČOV, dodavatel musí postup svých prací řešit tak, aby umožnil provizorní provozování ČOV a všechna potřebná provizoria zahrnout do nabídkové ceny.
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci administrativní budovy zadavatele na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dále prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, registrační čísla projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006402 - část 5.1a - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy. Prováděná opatření: zateplení, další opatření s vlivem na en. náročnost budovy, instalace fotovoltaického systému CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006403 - část 5.1b - Jednotlivá opatření snižující energetickou náročnost budovy. Prováděná opatření: Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení bronzové plastiky „Plamen“ a její osazení na tzv. „Palachův pylon“.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena ve čl. 1.1 a 1.2 zadávací dokumentace.
Zakázky z 14.8.2019 Zakázky z 12.8.2019