Zakázky ze dne 13.3.2019
12
Stav:
Vše12
Vypsaná12
Vše (12)Vypsaná (12)
Druh:
Vše12
Dodávky9
Služby1
Stavební práce2
Vše (12)Dodávky (9)Služby (1)Stavební práce (2)
Skupina:
Vše12
Kancelář1
Materiál1
Služby1
Stavebnictví2
Stroje3
Zdravotnictví4
Vše (12)Kancelář (1)Materiál (1)Služby (1)Stavebnictví (2)Stroje (3)Zdravotnictví (4)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 13.3.2019
Vypsaná13.3.2019Zdravotnické inkontinenční potřebyZdravotnické inkontinenční potřeby pro interní ...PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA BohniceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná13.3.2019Požární kontejnerový nosičPředmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks ...Hasičský záchranný sbor Jihomoravského krajeDodávkyStroje
Vypsaná13.3.201918-103 Maso zmrazené, jeho pořízení a ochraňováníPředmětem VZ je pořízení 600 t masa zmrazeného ...Správa státních hmotných rezervDodávkyMateriál
Vypsaná13.3.2019„Anesteziologické přístroje s příslušenstvím (obměna)“Předmětem plnění je pořízení (obměna) 9 ks ...Fakultní nemocnice OstravaDodávkyZdravotnictví
Vypsaná13.3.2019Kvantově optické sestavy 1 a 2Předmětem plnění zakázky je dodávka dvou Kvantově ...České vysoké učení technické v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná13.3.2019Realizace prvků ÚSES - LBC 8 a LBK 13, k.ú. ŠanovZaložení části dvou prvků územního systému ...Obec ŠanovSlužbySlužby
Vypsaná13.3.2019Mycí linka autobusů, trolejbusů a elektrobusůPředmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí ...Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s.DodávkyStroje
Vypsaná13.3.2019Dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálekPředmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, ...STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnikDodávkyKancelář
Vypsaná13.3.2019Výstavba Domova pro seniory Opavská 2,4 Šternberk - stavební prácePředmětem veřejné zakázky jsou stavební práce ...Město ŠternberkStavební práceStavebnictví
Vypsaná13.3.2019PLT LIBEREC - DODÁVKA STROJNÍHO VYBAVENÍPředmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, ...PLT Liberec s.r.o.DodávkyStroje
Vypsaná13.3.2019Systém pro terapeutické monitorování hladin léčiv (obměna)Předmětem plnění je dodávka nového systému pro ...Fakultní nemocnice OstravaDodávkyZdravotnictví
Vypsaná13.3.2019Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - zhotovitel stavbyPředmětem této podlimitní veřejné zakázky je ...Statutární město Ústí nad LabemStavební práceStavebnictví
Zdravotnické inkontinenční potřeby pro interní potřeby nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks požárního kontejnerového nosiče s hydraulickým jeřábem podle požadavků zadavatele a technických podmínek, které jsou Přílohou č. 1 zadávacích podmínek a které tvoří Přílohu č. 1 návrhu smlouvy.
Předmětem VZ je pořízení 600 t masa zmrazeného (dále také „masa“) a jeho ochraňování. Maso bude jako součást státních hmotných rezerv (dále také „HR“) majetkem ČR. Správa jako zadavatel v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obranyschopnost a obranu státu, odstraňování následků krizových situací ochranu důležitých hospodářských zájmů státu.
Předmět VZ je rozdělen na 4 samostatné části.
Předmětem plnění je pořízení (obměna) 9 ks Anesteziologických přístrojů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Předmětem plnění zakázky je dodávka dvou Kvantově optických sestav - Kvantově optická sestava 1 a Kvantově optická sestava 2, pro účely FJFI ČVUT v Praze, v rámci plnění projektu OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002278 (zejména pro v projektu zapojených kateder fyzikální elektroniky, fyziky, inženýrství pevných látek, matematiky a katedry materiálů), a to dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 4 ZD.
Založení části dvou prvků územního systému ekologické stability. Lokální biocentrum LBC 8 a na něj navazující lokální biokoridor LBK 13 jsou navrženy jižně od centra obce Šanov. Oba prvky jsou situovány v zemědělsky intenzivně využívané krajině podél Anšovského potoka. Biokoridor pozvolně navazuje na lokální biocentrum, které je z východní strany částečně funkční. Dojde k rozšíření vegetace podél vodního toku a souvislému, plynulému napojení na funkční části ÚSES, které v budoucnu zvýší ekologickou stabilitu a biodiverzitu řešeného území. Celková výměra parcel LBK 13 a LBC 8 je 4,131 ha. Všechny pozemky jsou ve vlastnictví obce Šanov. Předmětem je založení travinných porostů, postavení oplocenek, výsadba dřevin a keřů, vč. následné 3 leté rozvojové péče o výsadby. LBK 13: výměra 1,084 ha; délka oplocení 1 210 m; výsadba stromů 1 215 ks; výsadba keřů 659 ks. LBC 8: výměra 3,046 ha; délka oplocení 1 471 m; výsadba stromů 4 490 ks; výsadba keřů 694 ks.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka mycí linky autobusů, trolejbusů a elektrobusů včetně provedení souvisejících služeb a montážních prací ve stávajícím objektu myčky vozidel, spojených s instalací a zprovozněním nové mycí technologie.
Předmětem plnění jsou dodávky tiskového papíru, kartónu, lepenky a xerografického papíru a obálek. Požadované vlastnosti jednotlivého zboží jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci stávajících, v současnosti nevyužívaných objektů budovy Opavská 2 a 4, Šternberk a ve vybudování přístavby, které budou nově sloužit jako zařízení sociální péče (podrobněji viz zadávací dokumentace).
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vozidla, přívěsu a kontejnerů, rýpadel a kolového nakladače.
Zakázka je rozdělena do tří částí:
Část I. - dodávka kontejnerového vozidla celkové hmotnosti 3,5 t, přívěsu k němu a 2 ks kontejnerů k montáži na dodaný automobil
Část II. - dodávka stavebních strojů -2 ks pásového minirýpadla (max.celková hmotnost 1.100 kg a 5.800 kg)
Část III. - dodávka smykového kolového nakladače
Nabídku lze podat na všechny Části, nebo jen na některé Části, nebo jen na jednu Část.
Předmětem plnění je dodávka nového systému pro terapeutické monitorování hladin léčiv pro Ústav laboratorní diagnostiky - Oddělení klinické farmakologie vč. poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému po dobu minimálně 5-ti let.
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je provedení rekonstrukce prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy MmÚ.
Zakázky z 14.3.2019 Zakázky z 12.3.2019