Zakázky ze dne 11.2.2019
6
Stav:
Vše6
Předběžné oznámení3
Vypsaná3
Vše (6)Předběžné oznámení (3)Vypsaná (3)
Druh:
Vše6
Dodávky4
Služby2
Vše (6)Dodávky (4)Služby (2)
Skupina:
Vše6
ICT2
Materiál1
Zdravotnictví3
Vše (6)ICT (2)Materiál (1)Zdravotnictví (3)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 11.2.2019
Vypsaná11.2.2019Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCTZajištění vyšetření biochemicko-hematologickými ...CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ ...DodávkyZdravotnictví
Vypsaná11.2.2019FN Motol - GEFITINIBPředmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Předběžné oznámení11.2.2019Pytle na odpadPředmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů ...Fakultní nemocnice Hradec KrálovéDodávkyMateriál
Předběžné oznámení11.2.2019Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajiště...Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání, ...Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.SlužbyICT
Předběžné oznámení11.2.2019ZUUL - dodávka látek pro diagnostické metody 2019postupná dodávka diagnostických přípravků pro ...Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad LabemDodávkyZdravotnictví
Vypsaná11.2.2019Příprava, provedení a vyhodnocení Celostátního sčítání dopravy 2020Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR ...Ředitelství silnic a dálnic ČRSlužbyICT
Zajištění vyšetření biochemicko-hematologickými analyzátory POCT
CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE
Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva GEFITINIB, a to po dobu 48 měsíců.
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky LDPE pytlů na odpad po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Dodávka Ekonomického informačního systému včetně implementace a zajištění služeb provozní podpory a rozvoje
Předmětem plnění veřejné zakázky bude dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí) a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele, a dále zajištění souvisejících služeb provozní podpory, údržby a rozvoje, včetně zajištění služeb součinnosti při případném budoucím přechodu na jiný informační systém.
postupná dodávka diagnostických přípravků pro činnost klinických imunologických laboratoří zadavatele podle jeho aktuální potřeby, na jeho jednotlivá pracoviště v kvalitě odpovídející požadavkům na zdravotnické prostředky in-vitro v souladu se zákonem 268/2014 Sb. a právními předpisy souvisejícími a v souladu se zadávacími podmínkami pro jednotlivé části VZ
Na vybraných úsecích dálniční a silniční sítě ČR budou provedeny dopravní průzkumy podle zadaných sčítacích termínů (od poloviny dubna do konce října 2020) s cílem získat data pro výpočty RPDI (roční průměr denních intenzit) dvanácti kategorií vozidel, ukazatelů variací silniční dopravy, dopravních výkonů a dalších dopravně inženýrských ukazatelů a pro potřeby aktualizace TP189. Sčítání bude provedeno ručním způsobem nebo pomocí technických zařízení. ŘSD ČR poskytne data z automatických sčítačů dopravy, které má ve správě. Výpočtová část bude provedena podle metodiky Celostátního sčítání dopravy.
Zakázky z 12.2.2019 Zakázky z 10.2.2019