Zakázky ze dne 10.9.2019
3
Stav:
Vše3
Vypsaná3
Vše (3)Vypsaná (3)
Druh:
Vše3
Stavební práce3
Vše (3)Stavební práce (3)
Skupina:
Vše3
Stavebnictví3
Vše (3)Stavebnictví (3)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 10.9.2019
Vypsaná10.9.2019NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravyPředmětem plnění veřejné zakázky je obnova ...Národní památkový ústavStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.9.2019B.j.7PB - PČB STaré SedlištěPředmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se ...Obec Staré SedlištěStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.9.2019OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI FÜGNER...Předmětem stavby je 1. část obnovy místní ...Město Hluboká nad VltavouStavební práceStavebnictví
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav.
V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského dvora Starého konventu, který bude upraven jako expozice - kombinace typického vzezření rajského dvora s kašnou, a klášterní zahrady.
Cílem památkové obnovy areálu je rehabilitace významu památky a ochrana jeho památkových hodnot. Navrhovaný záměr respektuje původní zónování kláštera do významově odlišných celků.
Bližší informace a technické podmínky k předmětu plnění jsou vymezeny v přílohách zadávací dokumentace - Projektová dokumentace, výkaz výměr a smlouva o dílo.
Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby objektu o velikosti odstraněného objektu č.p. 247 v cetrální části obce Staré Sedliště, bez podsklepení, obsahující 7 bezbariérových bytových jednotek do 50 m2 , s prostory zázemí.
Objekt je nyní využíván jako prodejna smíšeného zboží, sklad a bytová jednotka. Původní objekt č.p. 247 - rodinný dům, který bude zbourán a nahrazen novou přístavbu je ve velmi špatném technickém a statickém stavu.
Součástí realizace jsou přístupové pozemní komunikace včetně chodníku pro pěší, parkovací plocha (8 parkovacích míst z toho 2 pro imobilní) a připojka na vodovod.
OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V ULICI FÜGNEROVA V HLUBOKÉ NAD VLTAVOU, 1. ČÁST
Předmětem stavby je 1. část obnovy místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou.
Zakázky z 11.9.2019 Zakázky z 9.9.2019