Zakázky ze dne 10.10.2019
40
Stav:
Vše40
Předběžné oznámení3
Vypsaná37
Vše (40)Předběžné oznámení (3)Vypsaná (37)
Druh:
Vše40
Dodávky24
Služby9
Stavební práce7
Vše (40)Dodávky (24)Služby (9)Stavební práce (7)
Skupina:
Vše40
Finanční služby1
ICT6
Inženýring1
Materiál2
Služby2
Správa budov1
Stavebnictví7
Stroje9
Údržba1
Zdravotnictví10
Vše (40)Finanční služby (1)ICT (6)Inženýring (1)Materiál (2)Služby (2)Správa budov (1)Stavebnictví (7)Stroje (9)Údržba (1)Zdravotnictví (10)
Stav
Datum zveřejnění
Název
Popis
Zadavatel
Druh
Skupina
= 10.10.2019
Vypsaná10.10.2019Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební prá...Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv ...Vojenské lesy a statky ČR, s.p.DodávkyMateriál
Vypsaná10.10.2019Dostavba ZŠ Dolní ChabryPředmětem veřejné zakázky je provedení ...MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ CHABRYStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019AVID/Orad - upgrade systémusoftwarový upgrade celého systému on-air grafiky ...ČESKÁ TELEVIZEDodávkyICT
Vypsaná10.10.2019Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a...Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na ...MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODUSlužbyFinanční služby
Vypsaná10.10.2019Rámcová dohoda - Dodávka přípojných vozidelPředmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s ...Vojenské lesy a statky ČR, s.p.DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019REKONSTRUKCE ZÁVLAHOVÉ SOUSTAVY STARÁ LYSÁ.Jde o stavební práce představující položení ...Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.Stavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019Úklidové služby v NNH a pomocné práce ve stravovacím provozuPoskytování pravidelných a nepravidelných ...Nemocnice Na HomolceSlužbySpráva budov
Vypsaná10.10.2019Rámcová dohoda na obnovu SAN core switchůPředmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové ...VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKYDodávkyICT
Vypsaná10.10.2019EFSA-CDN - Stabilizátor napětí UPSPředmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019EFSA - CDN - KompresorPředmětem veřejné zakázky je dodávka kompresoru ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019Zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na období 2020 - 2022Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní ...Jihomoravský krajSlužbySlužby
Vypsaná10.10.2019Léčivé přípravky s obsahem účinné látky UstekinumabPředmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky ...Krajská nemocnice Liberec, a.s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019"Monitoring životních funkcí s příslušenstvím - obnova"Předmětem plnění je pořízení monitorovacích ...Fakultní nemocnice OstravaDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019Thomayerova nemocnice - obnova radiodiagnostického vybavení a magnetick...Předmětem veřejné zakázky je dodávka: Část 1 VZ - ...Thomayerova nemocniceDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019SEZ, innogy Energie, s.r.o. - lokalita KokonínPředmětem plnění je realizace sanace horninového ...MINISTERSTVO FINANCÍSlužbyÚdržba
Předběžné oznámení10.10.2019Úpravy elektronického systému spisové služby SÚJBPředmětem veřejné zakázky budou úpravy aplikace ...Státní úřad pro jadernou bezpečnostSlužbyICT
Předběžné oznámení10.10.2019Technická podpora BI licencí Oracle (NUP) IIPředmětem VZ je obnova SW/TP na období do 31. 12. ...MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJSlužbyICT
Vypsaná10.10.2019Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická, Budovatelů, Školní v Rou...Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova ...Město Roudnice nad LabemStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019Rokycanská nemocnice, a.s. - Komplexní rekonstrukce kotelnyPředmětem veřejné zakázky je výstavba nové ...Plzeňský krajStavební práceStavebnictví
Předběžné oznámení10.10.2019Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici H...Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace ...MĚSTO KROMĚŘÍŽStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019Transportní ventilátory do prostředí MR pro Krajskou zdravotní, a.s.Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů ...Krajská zdravotní, a.s.DodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019Léčivé přípravky pro léčbu plicní arteriální hypertenze a podání při systémové skl...Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se ...Fakultní nemocnice OlomoucDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019FN Motol - Sety pro infuzní pumpyPředmětem plnění této veřejné zakázky, a to po ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019FN Motol - PALIVIZUMABPředmětem plnění této veřejné zakázky jsou ...Fakultní nemocnice v MotoleDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019FaF UK - Elektronický monitorovací systém odběru perorálních léků ambulantní...Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 kusů ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019FaF UK - MikromanipulátorPředmětem veřejné zakázky je dodávka ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019SÚKL VZ24/2019 - Technická podpora (maintenance) zařízení CheckPointPředmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní ...STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIVSlužbyICT
Vypsaná10.10.2019Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd v...Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení ...Krajská správa a údržba silnic Středočeského ...Stavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusyPředmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce ...Dopravní podnik Ostrava a.s.SlužbyInženýring
Vypsaná10.10.2019Dodávka pájecí technikyPředmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka ...Střední škola informatiky, elektrotechniky a ...DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019EFSA - CDN - KlimatizacePředmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019Sanitní vozy pro Nemocnice Středočeského kraje - Opakované zadávací řízeníPředmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks ...Nemocnice Středočeského kraje a.s.DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019D Aktualizace a doplnění dopravního značení IJ 18 na dálniční síti ČRJednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční ...Ředitelství silnic a dálnic ČRStavební práceStavebnictví
Vypsaná10.10.2019Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vl...Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování ...Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, ...SlužbySlužby
Vypsaná10.10.2019Dodávka odvozní soupravy pro LZ KonopištěZadavatel požaduje dodat 1 ks nové odvozní ...Lesy České republiky, s.p.DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019Jiná systémová hemostatika 2019Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se ...Fakultní nemocnice OlomoucDodávkyZdravotnictví
Vypsaná10.10.2019CUCAM- opakující se dodávky chemických látekPředmětem plnění je dodávka chemických látek pro ...Univerzita Karlova v PrazeDodávkyMateriál
Vypsaná10.10.2019Dodávka 1 ks podvalníku na přepravu těžkých lesních strojů pro LZ KonopištěZadavatel požaduje dodat 1 ks nového podvalníku na ...Lesy České republiky, s.p.DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019Pořízení dvou automobilových cisternových návěsů v ČEPRO, a.s., 2020Dodávka dvou samospádových automobilových ...ČEPRO, a.s.DodávkyStroje
Vypsaná10.10.2019MIS - Meteorologický informační systém IIDodávka a zajištění provozu komplexního ...Ředitelství silnic a dálnic ČRDodávkyICT
Dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace a další pěstební práce pro divizi Plumlov v letech 2019 - 2022
Předmětem této zakázky je uzavření kupních smluv na dodávky materiálů pro pěstební práce, včetně jejich aplikace při realizaci pěstebních prací a provádět další pěstební práce pro organizační jednotku zadavatele(dále jen „divize“) Plumlov. Dále uskladnění dodávaných materiálů pro pěstební práce, doprava dodávaných materiálů, včetně vody k ředění přípravků na ochranu rostlin pro pěstební práce. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části, které budou plněny samostatně. Části veřejné zakázky jsou definovány lesními správami divize Plumlov (organizační jednotky zadavatele), spravujícími lesní porosty a lesnickými úseky, ve kterých bude veřejná zakázka realizována.
Zadavatel organizuje prohlídku místa plnění, detaily viz ZD.
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset mít kromě vyššího počtu učeben také další tělocvičnu, větší počet šaten, větší počet učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň a odpovídající hygienické zázemí. Kromě toho zadavatel vyžaduje pro zkvalitnění výuky výstavbu nové učebny informatiky a výtvarné výchovy.
Podrobně viz ZD.
softwarový upgrade celého systému on-air grafiky Orad/AVID nakoupeného v letech 2015/2016 na poslední dostupnou verzi shodnou s verzí obdrženou pro systém v krajských redakcích a tím udržení kompatibility scén, šablon a grafických položek napříč všemi komponenty tohoto systému.
Právní služby pro stát ve věci uzavření smlouvy mezi státem a společností ČEZ, a.s. a vyjednávání s Evropskou komisí
Předmětem veřejné zakázky je, v návaznosti na uzavření rámcové smlouvy mezi státem a společností ČEZ definující společné zájmy zúčastněných stran při realizaci nového jaderného zdroje, uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na poskytování komplexní právní podpory při přípravě a uzavření dalších částí smlouvy, včetně související podpory při projednání s dalšími dotčenými subjekty a při její realizaci.
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem pro každou část zakázky v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových přípojných vozidel. Součástí předmětu plnění je také garance zabezpečení servisních služeb na dodané stroje. Veřejná zakázka je rozdělena na více částí.
Jde o stavební práce představující položení podzemního potrubí v rozsahu 1080 m pro dopravu závlahové vody. Tedy práce výkopové, pokládání potrubí, svařování. Bližší údaje v ZD.
Poskytování pravidelných a nepravidelných úklidových prací v prostorách NNH, manipulace s odpady produkovanými při provozu nemocnice a poskytování pravidelných a nepravidelných pomocných prací ve stravovacím provozu nemocnice.
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ na dobu 3 let.
Předmět plnění zahrnuje:
Dodání SAN switchů a souvisejících komponent a příslušenství včetně standardního software, který je součástí dodávaného hardware (to vše dále též jen „zařízení“), a to způsobem a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách. Součástí plnění je též montáž zařízení a související instalační práce v příslušných místech plnění a převod vlastnického práva k zařízením na VZP ČR.
Součástí plnění jsou uvedené závazky dodavatele:
a) poskytování záruky na dodaná zařízení s podporou ve zvýšených parametrech (dále jen „Záruční podpora“) v délce 60 měsíců za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách;
b) poskytnutí nevýhradních licencí/podlicencí k SW, který je součástí dodávaného HW, včetně všech aktualizací získaných v rámci Záruční podpory, a to k užití v rámci VZP ČR na dobu trvání majetkových autorských práv k předmětnému SW.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka stabilizátoru napětí UPS související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompresoru související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zabezpečení realizace projektu Rodinné pasy na území Jihomoravského kraje, v období ode dne nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však od 01.01.2020, do 31.12.2022, v návaznosti na dosud realizované části plnění tohoto projektu.
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Ustekinumab 130 MG a 90 MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD - Cenová nabídka.
Předmětem plnění je pořízení monitorovacích systémů s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodaným systémům. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Thomayerova nemocnice - obnova radiodiagnostického vybavení a magnetické rezonance
Předmětem veřejné zakázky je dodávka:
Část 1 VZ - RTG přístroj skiagrafický - 3ks, podle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 ZD,
Část 2 VZ - Magnetická rezonance - 1 ks, podle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 ZD,
Část 3 VZ - dodávka VZT pro RTG na Pavilónu A4, podle technické specifikace uvedené v příloze č. 3, č. 3a), č. 3b),č. 3c) a č. 3d) ZD
Blíže viz zadávací dokumentace.
Předmětem plnění je realizace sanace horninového prostředí a stavebních konstrukcí spočívající v odstranění primárního zdroje znečištění (dehtové jímky) na pozemku p.č. 302/1, k. ú. Kokonín a sanaci lokálních ohnisek (zemina či navážka) na pozemku p.č. 1022 (původně 302/2) v místě bývalého plynojemu a na pozemku p.č. 260/3, vše k. ú. Kokonín“
Předmětem veřejné zakázky budou úpravy aplikace elektronického systému spisové služby SÚJB, pro zajištění celého životního cyklu dokumentů, včetně splnění všech požadavků vyplvajících z Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby.
Předmětem VZ je obnova SW/TP na období do 31. 12. 2022, k licencím, které vlastní zadavatel. Naplnění základního účelu této veřejné zakázky bude realizováno a docíleno nákupem technické podpory databázových BI licencí - Business Inteligence Enterprise - platforma Oracle, které se využívají v MIS/DWH.

Poskytovatel zajistí na základě této Veřejné zakázky zadavatelem požadovanou technickou podporu. Technická podpora bude zajištěna od podpisu smlouvy do 31. 12. 2022 a bude obsahovat minimálně:
- zajištění dostupnosti nových verzí software a možnost přechodu na vyšší verze či jiné platformy OS v ceně podpory (bez dalších poplatků),
- zajištění dostupnosti servisních verzí pro udržení kroku s vývojem verzí hardware a operačního systému,
- zajištění dostupnosti opravných service packů, patchů, hotfixů a bezpečnostních oprav vydaných výrobcem software,
- zajištění dostupnosti dokumentace k novým verzím software,
- elektr. pomoc pro řešení problémů a dotazů
Rekonstrukce celého uličního prostoru v ulici Stadická, Budovatelů, Školní v Roudnici nad Labem
Předmětem veřejné zakázky je kompletní obnova uličního profilu místních obslužných komunikací, jedná se o celou ulici Stadickou a navazující část ulice Školní a ulice Budovatelů v Roudnici nad Labem.
Přesná specifikace předmětu veřejné zakázky a vymezení prací je uvedena v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v položkovém rozpočtu k ocenění, který je přílohou č. 4 zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kotelny, která je navržena na totožném půdorysu odstraněného objektu původní přípravny teplé vody (výměníkové stanice).
Stávající plynová kotelna o instalovaném výkonu 4850 kW bude nahrazena novou plynovou kotelnou, umístěnou do nového objektu, vyzděného v prostoru stávajícího objektu přípravy TV, (par. č. st. 5198). V kotelně budou instalovány tři stacionární velkoobjemové kondenzační kotle s nerezovým výměníkem na straně vody i spalin o výkonu 800 kW/ks, (při spádu 50/30). Kotle budou osazeny plynovými, nízkoemisními přetlakovými hořáky umožňující efektivní provoz při velmi nízkém přebytku kyslíku ve spalinách. V návrhu je uvažováno s rezervou pro čtvrtý kotel stejného výkonu. Ohřev TV bude zajištěn dvojicí plynových, přímotopných, kondenzačních, zásobníkových ohřívačů objemu 480 l a výkonu cca 120 kW/ks. Ve stavebně oddělené části objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka (KGJ) výkonu 200 kWe a 332 kW tep. (při spádu 90/70).
Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby podle PROJEKTU. Jedná se o novostavbu stavby pro dopravu - hromadnou garáž (dále jen HG) s celkem 137 parkovacími stání. Vjezd do objektu HG je z účelové komunikace napojené na ulici Velehradská. Vstup do HG je z nově vytvořeného veřejného prostranství na nároží ulic Havlíčkova a Velehradská. HG je dvojpodlažní objekt, částečně zapuštěná pod přilehlý terén. V HG jsou dvě komunikační jádra při krajích objektu. Garáže jsou navrženy systémem vnitřních ramp přes půl patra.
Realizace stavby je rozdělena na 2 části, které jsou zadávány jako části VZ.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 4 kusů transportních ventilátorů do prostředí magnetické rezonance pro anesteziologicko-resuscitační oddělení v Krajské zdravotní, a.s., s příslušenstvím.
Léčivé přípravky pro léčbu plicní arteriální hypertenze a podání při systémové sklerodermii 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou průběžné dodávky setů pro infuzní pumpy dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy - Seznam zboží s jednotkovými cenami, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou Palivizumab pro potřeby FN Motol, a to po dobu 48 měsíců
FaF UK - Elektronický monitorovací systém odběru perorálních léků ambulantních pacientů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 100 kusů elektronického monitorovacího systému odběru perorálních léků ambulantních pacientů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka mikromanipulátoru pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování komplexní technické podpory - maintenance výrobce v souvislosti s užíváním produktů Check Point, které je zadavatel oprávněn užívat.
Zatřídění asfaltových směsí dle vyhlášky č. 130/2019 Sb. na silnicích II. a III. tříd ve vlastnictví Středočeského kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících služeb, příp. dodávek, spočívajících ve vzorkování a zatřídění asfaltových směsí na pozemních komunikacích II. a III. třídy ve vlastnictví Středočeského kraje, které jsou ve správě Zadavatele, a to v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem (dále též jen „dílo“ či „práce“).
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Předmět plnění veřejné zakázky „PD - Rekonstrukce administrativní budovy střediska trolejbusy“ je zpracování projektových dokumentací dle požadovaného členění uvedeného v zadávací dokumentaci.
Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je dodávka pájecí techniky včetně instalace a zaškolení personálu k užívání předmětu plnění.
Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm
Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatizace související s dodávkou přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 15 ks sanitních vozidel převozového typu A2 pro režim dopravy nemocných a raněných (DNR) pro pověřující zadavatele.
Jednotné vyznačení všech odpočívek na dálniční sítí v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., TP 100 a novými vzorovými listy, dále doplnění dodatkových tabulek E 16 s vyznačením vzdálenosti k příští čerpací stanici
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 17 a CVZ č. 2883/00
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn územního plánu hl. m. Prahy vlny 17 a celoměstsky významnou změnu č. 2883/00.
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
Zadavatel požaduje dodat 1 ks nové odvozní soupravy schválené ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL.
Předmětem plnění je dodávka chemických látek pro zajištění provozu laboratoří zadavatele pro výukovou a výzkumnou činnost. Bližší informace v ZD.
Zadavatel požaduje dodat 1 ks nového podvalníku na přepravu těžkých lesních strojů schváleného ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro provoz na pozemních komunikacích v České republice se specifikací dle požadavků zadavatele. Blíže viz zadávací dokumentace.
Dodávka dvou samospádových automobilových cisternových návěsů LGBF bez hydraulického čerpadla, pro zajištění přepravy hořlavých kapalin třídy 3 dle ADR v rámci České republiky.
Dodávka a zajištění provozu komplexního meteorologického informačního systému pro podporu výkonu a kontroly zimní údržby komunikací.
Zakázky z 11.10.2019 Zakázky z 9.10.2019