Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce

Zakázka
Název zakázky: Obnova zahrady Strakovy akademie - stavební práce
Popis: Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních. Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i nezpevněných ploch, výměna a rozšíření závlahového systému, ...
Poznámka:
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 60 860 000,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 4.8.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název ÚŘAD VLÁDY ČR
Ičo 00006599
Ulice nábřeží Edvarda Beneše 128/4
Město Praha
PSČ 118 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem celé VZ je kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie včetně nových bezpečnostních prvků. VZ je rozdělena na 2 části zadávané v samostatných zadávacích řízeních.
Předmětem této části veřejné zakázky kompletní zahradnická a technická obnova zahrady Strakovy akademie, tj. zejména výměna všech zpevněných i nezpevněných ploch, výměna a rozšíření závlahového systému, nové osvětlení zahrady a budovy Strakovy akademie směrem k nábřeží Vltavy, nové vodní prvky (fontána a mlžení cest), včetně možného scénického propojení se světelnými a hudebními efekty.

Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci včetně všech jejích příloh.

Část veřejné zakázky má být realizována z projektu "Hospodaření se srážkovými vodami v zahradě Strakovy akademie - výměna nepropustných povrchů na propustné" z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 1, Investiční priorita 2, Specifický cíl 1.3.