Medicinální a technické plyny

Zakázka
Název zakázky: Medicinální a technické plyny
Popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky medicinálních a technických plynů v kapalné podobě a v tlakových lahvích po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele, dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. Předmětem plnění pro část 1 této veřejné zakázky je dále pronájem manipulačního kontejneru na tekutý dusík a zajištění servisu. Předmětem plnění pro část 2 je zároveň pronájem tlakových lahví.
Poznámka: CPV kódy: 24100000-5 - Plyny, 24110000-8 - Průmyslové plyny, 24111500-0 - Lékařské plyny, 44610000-9 - Nádrže, zásobníky, podobné nádoby a tlakové nádoby
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Neurčeno
Stav Předběžné oznámení
Odhadovaná cena 44 600 000,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ičo 00179906
Ulice Sokolská 581
Město Hradec Králové
PSČ 500 03
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte