Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovitel

Zakázka
Název zakázky: Stavba č. 0050 TV Slivenec, etapa 0005 Komunikace Slivenec; zhotovitel
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 0050 TV Slivenec, etapy 0005 Komunikace Slivenec, jejímž předmětem je provedení kompletní rekonstrukce uličního profilu částí ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle, a to s cílem zkvalitnění povrchu a zklidnění dopravy. Dále dojde k výstavbě nové dešťové kanalizace včetně retenční nádrže, provedení vyvolaných přeložek ...
Poznámka: Lhůta pro předání staveniště a zahájení realizace stavby: 30 dní od účinnosti smlouvy. Lhůta pro dokončení díla: 46 měsíců ode dne zahájení realizace stavby.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 195 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 30.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ičo 00064581
Ulice Mariánské náměstí 2/2
Město Praha
PSČ 110 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 0050 TV Slivenec, etapy 0005 Komunikace Slivenec, jejímž předmětem je provedení kompletní rekonstrukce uličního profilu částí ulic Ke Smíchovu, K Lochkovu, K Homolce a Do Chuchle, a to s cílem zkvalitnění povrchu a zklidnění dopravy.
Dále dojde k výstavbě nové dešťové kanalizace včetně retenční nádrže, provedení vyvolaných přeložek stávajících inženýrských sítí, řešení zpevněných ploch, parkovacích stání a sadových úprav a stanovišť pro tříděný odpad. Budou též přisvětleny přechody pro chodce a vybudováno dopravní opatření pro zklidnění dopravy. (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., se sídlem: Bozděchova 1668/13a, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27466868 v 02/2020.
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je vymezeno v příslušné zadávací dokumentaci.