Cisternová automobilová stříkačka

Zakázka
Název zakázky: Cisternová automobilová stříkačka
Popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“). CAS musí splňovat požadavky: - právních předpisů ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 6 600 000,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 27.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE
Ičo 00231207
Ulice Kovárenská 8/5
Město Praha
PSČ 165 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH (velkoobjemové hašení) a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“).

CAS musí splňovat požadavky:
- právních předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR;
- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání CAS kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ CAS autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku;
- stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany;
- uvedené v technické specifikaci, která tvoří přílohu B zadávací dokumentace.