Dodávky respirátorů

Zakázka
Název zakázky: Dodávky respirátorů
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka respirátorů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Thomayerovu nemocnici (TN) na základě smlouvy o sdruženém nákupu. Každá ze stran sdruženého nákupu uzavře s dodavatelem samostatnou smlouvu na předmět plnění. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek. Celkové množství ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 145 513 280,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 27.7.2020
E-Aukce Ano
Zadavatel
Název VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Ičo 00064165
Ulice U nemocnice 499/2
Město Praha
PSČ 128 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka respirátorů pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (VFN) a Thomayerovu nemocnici (TN) na základě smlouvy o sdruženém nákupu. Každá ze stran sdruženého nákupu uzavře s dodavatelem samostatnou smlouvu na předmět plnění.
Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem Kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.
Celkové množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 6 je množství orientační. Závazné je pouze množství, které je uvedeno jako množství jedné objednávky (odhadovaná spotřeba na 45 dnů). Toto množství je dodavatel povinen dodat do 5-ti pracovních dnů od doručení objednávky. V případě vystavení dalších objednávek je dodavatel povinen dodat zboží max. do 45 dnů od doručení předchozí objednávky (nikoliv zboží). U dalších objednávek bude postupováno stejným způsobem plnění s tím, že pokud od předchozí objednávky uplynulo více než 45 dnů, je prodávající povinen dodat zboží do 5 pracovních dnů od doručení objednávky.