Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice

Zakázka
Název zakázky: Větrolamy VN2, VN3 a VN4 v k.ú. Dyjákovice
Popis: Realizace větrolamů VN 2, VN 3 a VN 4 v k.ú. Dyjákovice, včetně tříleté následné pěstební péče. Dílo je členěno na následující stavební objekty: SO 01 - větrolam VN 2 - délka 1.248 m, šířka 15 m SO 02 - větrolam VN 3 - délka 2.190 m, šířka 15 m SO 03 - větrolam VN 4 - délka 526 m, šířka 15 m
Poznámka: V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci. Zadavatel ve smyslu ust. §150 odst.2 zákona stanoví, že přímo vybraným ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 12 616 104,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 28.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Státní pozemkový úřad
Ičo 01312774
Ulice Husinecká 1024/11a
Město Praha
PSČ 130 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
V souladu s ust. § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ zadavatel požaduje, aby účastník v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby současně uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
Zadavatel ve smyslu ust. §150 odst.2 zákona stanoví, že přímo vybraným dodavatelem musí být plněny tyto určené významné činnosti uvedené v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:
SO-1 větrolam VN2 - položka č.15 - K 184102111, položka č.16 - K 184102110
SO-2 větrolam VN3 - položka č.15 - K 184102111, položka č.16 - K 184102110
SO-3 větrolam VN4 - položka č.15 - K 184102111, položka č.16 - K 184102110