Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice

Zakázka
Název zakázky: Bytový dům Ulička 1435, Ratíškovice
Popis: Předmětem navrhované stavby je vybudování bytového domu. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech ...
Poznámka:
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 47 250 995,00 Kč
Datum uveřejnění 22.5.2020
Datum podání nabídek 15.6.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Obec RATÍŠKOVICE
Ičo 00285242
Ulice U Radnice 1300
Město Ratíškovice
PSČ 696 02
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem navrhované stavby je vybudování bytového domu. Podrobný rozsah stavebních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v PROJEKTU a soupisu prací a ve výkazu výměr. Dodávkou stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení veškerých stavebních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, likvidace odpadů, apod.), geodetické zaměření dokončené stavby a vypracování geometrického plánu pro vklad do katastru nemovitostí a zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla.