Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích

Zakázka
Název zakázky: Programové vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích
Popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer a MS Edge Chromium, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. ...
Poznámka:
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 0,00 Kč
Datum uveřejnění 22.5.2020
Datum podání nabídek 19.6.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA
Ičo 48136450
Ulice Na příkopě 864/28
Město Praha
PSČ 110 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je dodání programového vybavení pro podepisování elektronickým podpisem v internetových prohlížečích Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Internet Explorer a MS Edge Chromium, a to v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, jakož i poskytnutí oprávnění k jeho užívání (licenci). Programové vybavení musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy a musí být plně funkční v systémovém prostředí zadavatele i externích subjektů, kteří jeho informační systémy využívají. Předmětem veř. zak. je dále poskytování podpory dodaného program. vybavení. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.