Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software

Zakázka
Název zakázky: Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního ...
Popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Poznámka: U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění ...
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Zadaná
Odhadovaná cena 2 400 000,00 Kč
Datum uveřejnění 9.10.2019
Datum podání nabídek 11.11.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Technologická agentura České republiky
Ičo 72050365
Ulice Evropská 2589/33b
Město Praha
PSČ 160 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software U této veřejné zakázky je vyplácena dotace dle zákona č. 130/2002 Sb., zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, ve znění pozdějších předpisů. S ohledem na tuto skutečnost zadavatel uveřejňuje výši skutečně uhrazené dotace v informačním systému CEDR III - Centrálním registru dotací a neuveřejňuje duplicitně dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto výši na svém profilu zadavatele.
Poskytovatel v této veřejné zakázce hradí pouze způsobilé náklady dle zákona č. 130/2002 Sb., formou dotace dle zákona č. 218/2000 Sb. Z tohoto důvodu jsou údaje v tomto formuláři, které se vztahují k hodnotě DPH, nepodstatné. DPH není pro řešitele projektu - jinak plátce DPH - způsobilým nákladem.