Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa

Zakázka
Název zakázky: Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa
Popis: Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu budoucích rodinných domů. ...
Poznámka:
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Zadaná
Odhadovaná cena 45 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 9.10.2019
Datum podání nabídek 8.11.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Město Lipník nad Bečvou
Ičo 00301493
Ulice náměstí T. G. Masaryka 89/11
Město Lipník nad Bečvou
PSČ 751 31
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmět plnění veřejné zakázky představuje veškeré stavební práce realizované v rámci projektu „Vybudování infrastruktury lokality Chmelnice - I. etapa“. Předmětem stavebních prací je výstavba technické a dopravní infrastruktury pro výstavbu 47 nových rodinných domů. Jedná se o stavbu na nezastavěném území. V rámci stavby dojde k vybudování inženýrských sítí pro výstavbu budoucích rodinných domů. Stavebně budou řešeny tyto stavební objekty v rozsahu I. etapy a výkazu výměr:

SO 101 Komunikace
SO 102a Vodovod
SO 102b Vodovodní přípojky
SO 103 STL Plynovod
SO 104 Drobné objekty
SO 105 Rozvody NN
SO 106 Rozvody VO
SO 107a Kanalizace splašková
SO 107b Kanalizace splašková - přípojky
SO 107c Kanalizace dešťová
SO 107d Kanalizace dešťová - přípojky
SO 108 Přeložka VN
SO 109 Přeložka NN
SO 110a Přeložka trafostanice
SO 110b Trafostanice
SO 111 Ochrana kabelu ITSELF
SO 112 Přeložka a ochrana kabelu CETIN
SO 113 Ochrana kabelu ČEZ ICT