Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč

Zakázka
Název zakázky: Rekonstrukce mostu ev.č. 29820-1 Bohumileč
Popis: Rekonstrukce mostu bude probíhat na místě dosavadního mostu na silnici III/29820. Most převádí silnici III/29820 přes trvalý vodní tok Bohumilečský potok. Stavba se nachází v intravilánu obce Bohumileč. Nový most bude řešen jako rámový z monolitického železobetonu.
Poznámka: Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 5 238 168,00 Kč
Datum uveřejnění 9.10.2019
Datum podání nabídek 31.10.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ičo 00085031
Ulice 98
Město Pardubice
PSČ 533 53
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte