Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba

Zakázka
Název zakázky: Most Zbraslav (demolice + nový /provizorní), č. akce 999118/2, II. etapa novostavba
Popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v ...
Poznámka: Zadavatel dále v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ stanoví, že dodavatel je povinen realizovat vlastními kapacitami předmět plnění veřejné zakázky spočívající v provedení nosných konstrukcí.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Zrušená
Odhadovaná cena 31 500 000,00 Kč
Datum uveřejnění 9.10.2019
Datum podání nabídek 31.10.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ičo 03447286
Ulice Řásnovka 770/8
Město Praha
PSČ 110 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav.Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace R4. Komunikace je v této části své trasy vedena v zářezu.
Pro přemostění rychlostní komunikace je navržena předpjatá konstrukce o světlosti otvoru 33,50 m a šířky 9,60 m. Konstrukce se skládá ze základových pasů založených na velkoprům. pilotách, dříků, spřažené mostovky, rovnoběžných křídel a přechodové desky. Povrch komunikace je proveden z asfaltového betonu ACO 11 (ABS).Příčný sklon horního povrchu mostovky je střechovitý 2,5 % s protispádem 4 % v místě chodníkové římsy a 6 % v místě krátké římsy. V podélném směru je mostovka v 0,5 % sklonu k OP 1.