Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce

Zakázka
Název zakázky: Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý ...
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 940/31, Praha - Nusle, ...
Poznámka: Doplňující CPV kódy: 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí 90400000-1 Kanalizace k bodu III.3: Lhůta pro dokončení díla: 460 kal. dnů ode dne zahájení realizace stavby. Zadavatel požaduje splnění: Základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ Profesní způsobilosti dle ZD Splnění ekonomické kvalifikace dle ZD. Technické kvalifikace: seznam stav. prací za posledních 7 let před ...
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 73 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 30.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Ičo 00064581
Ulice Mariánské náměstí 2/2
Město Praha
PSČ 110 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Stavba č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0005 Nátokový labyrint - pravý břeh; stavební práce (dále jen jako „stavba“), a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaných společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 940/31, Praha - Nusle, PSČ 140 00, IČO: 26475081 v 11/2018. Podrobnější popis veřejné zakázky je uveden v příslušné zadávací dokumentaci. Doplňující CPV kódy:
45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
90400000-1 Kanalizace

k bodu III.3: Lhůta pro dokončení díla: 460 kal. dnů ode dne zahájení realizace stavby.

Zadavatel požaduje splnění:
Základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ
Profesní způsobilosti dle ZD
Splnění ekonomické kvalifikace dle ZD.
Technické kvalifikace:
seznam stav. prací za posledních 7 let před zahájením ZŘ (včetně osvědčení objednatelů).
Min. úroveň:
a)alespoň 3 stav. práce-předmětem provedení nebo rekonstrukce kanalizačního přivaděče k čistírně odpadních vod, min. fin. rozs. 35 mil. Kč bez DPH za každou,
b)alespoň 1 stav. práci-předm.výstavba nebo rekonstrukce zděné vejčité nebo zděné tlamové kanalizace včetně obložení dna čedičem v intravilánu obce/města, přičemž kanalizace realizována v min. délce 150m a min. profilu 1000/1750 mm, min. rozsahu 10 mil. Kč bez DPH,
c)alespoň 1 stav. práci-před. výstavby kruhové kanalizace v intravilánu obce/města, kanalizace realizována v min. délce 70m a v min. profilu DN 1400m, min. fin. rozsah 10 mil. Kč bez DPH.
Seznam techniků-realiz. tým alespoň 4 osoby,
a) vedoucí týmu (manažera projektu)-komplexní manaž. řízení stavby:
-autorizací v oboru stavby vod. hospod. a krajinn. inžen.
-praxí (odbornou kvalifikací) komplex. manažer. řízení provádění výstaveb nebo rekonstrukcí stokových sítí a/nebo kanalizačních přivaděčů na čistírny odpad. vod v délce alespoň 5 let,
-odbornou praxí v obdobné pozici (vedoucího týmu-manažer projektu) na m 2 zakázkách na stav. práce (každá spoč. v provedení nebo rekonst. kanalizačního přivaděče k čistírně odpadních vod v min. fin. rozs. 35 mil. Kč bez DPH.
b) vedoucí technik (stavbyvedoucí)-odborné vedení provádění stavby:
-autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
-praxí odborného vedení provádění výstaveb nebo rekonstrukcí stokových sítí a/nebo kanalizačních přivaděčů na čistírny odpadních vod v délce alespoň 3 roky,
-odbornou praxí v obdob. pozici (vedoucího technika-stavbyvedoucího) na nejméně 1 zakázce na stav.práce (předmětem byla výstavba nebo rekonstrukce zděné vejčité nebo zděné tlamové kanalizace včetně obložení dna čedičem v intravilánu obce/města, přičemž kanalizace realizována v min. délce 150m a min. profilu 1000/1750 mm, min. rozsah 10 mil. Kč bez DPH),
c) zástupce hlavního stavbyvedoucího-bude zastupovat vedoucího technika-stavbyvedoucího při odborném vedení provádění stavby:
-autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
-praxí (odbornou kvalifikací) odborného vedení provádění výstaveb nebo rekonstrukcí stokových sítí a/nebo kanalizačních přivaděčů na čistírny odpadních vod v délce alespoň 3 roky,
-odborná praxe v obdobné pozici (hlavní stavbyvedoucí, stavbyvedoucí) na nejméně jedné zakázce na stavební práci, jejímž předmětem byla výstavba kruhové kanalizace v intravilánu obce/města, přičemž kanalizace byla realizována v minimální délce 70m a v minimálním profilu DN 1400m, minimální fin. rozsahu 10 mil. Kč bez DPH,
d) výkonný technika (manažer kvality)-dohlíží na kvalitu díla:
-středoškolsé nebo vyšším odborné vzdělání v oboru stavebnictví, geodézie a kartografie (36) dle nař. vlády č. 211/2010 Sb., nebo vysokoškolským vzděláním v oblasti vzdělání stavebnictví, technologie a materiály dle nař. č. 275/2016 Sb.,
-osvědčením o absol. kurzu manažer jakosti-manažer kvality, a
-praxí kontroly kvality výstaveb nebo rekonstrukcí stokových sítí a/nebo kanalizačních přivaděčů na čistírny odpadních vod v délce alespoň 3 let.
-odbornou praxí spočívající v účasti v obdobné pozici (výkonného technika-manažera kvality) na nejméně 2 zakázkách na stav.práce (každá v provedení stavby obdob. charakt. v min. fin. rozs. 35 mil. KčbezDPH
Opatření k zajištění kvality
Dodavatel předloží popis opatření k zajištění kvality ve vztahu k provádění staveb. prací - viz ZD. Přehled prům. ročního počtu zaměstnanců dodavatele za posl. 3 roky.
Min. úroveň stanovuje na prům.roční počet zaměstnanců-50.
Dále viz ZD.