17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4

Zakázka
Název zakázky: 17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4
Popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci administrativní budovy zadavatele na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dále ...
Poznámka: Přihlášku na prohlídku místa plnění odesílat na e-mail: zakazky@sshr.cz. Bližší informace včetně termínů prohlídky místa plnění jsou uvedeny v zadávací odkumentaci.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 120 226 000,00 Kč
Datum uveřejnění 13.8.2019
Datum podání nabídek 3.10.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Správa státních hmotných rezerv
Ičo 48133990
Ulice Šeříková 616/1
Město Praha
PSČ 150 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je provedení díla spočívajícího v kompletní rekonstrukci administrativní budovy zadavatele na adrese Olbrachtova 1677/3, 140 00 Praha 4 včetně vnějšího obvodového pláště a provedení úprav pro dosažení maximálních energetických úspor. Předmět veřejné zakázky bude spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dále prostřednictvím programu Nová zelená úsporám, registrační čísla projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006402 - část 5.1a - Komplexní řešení energetické náročnosti budovy. Prováděná opatření: zateplení, další opatření s vlivem na en. náročnost budovy, instalace fotovoltaického systému CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006403 - část 5.1b - Jednotlivá opatření snižující energetickou náročnost budovy. Prováděná opatření: Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla