Rozšíření ČOV Hartvíkovice

Zakázka
Název zakázky: Rozšíření ČOV Hartvíkovice
Popis: Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace ČOV v obci Hartvíkovice na kapacitu 1350 EO. Provádění prací bude bez výluky stávající ČOV, dodavatel musí postup svých prací řešit tak, aby umožnil provizorní provozování ČOV a všechna potřebná provizoria zahrnout do nabídkové ceny.
Poznámka: Termín uvedený v čl. III.3.1) je lhůta pro podání elektronických žádostí o účast na adresu: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=APINVESTING. Termín odevzdání a otevírání elektronických nabídek bude uveden ve výzvě k podání nabídek. Projekt má být spolufinancován z NPŽP s možností převodu do OPŽP. V bodě II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie je uvedeno ...
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 17 519 190,00 Kč
Datum uveřejnění 13.8.2019
Datum podání nabídek 3.9.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název OBEC HARTVÍKOVICE
Ičo 00289337
Ulice
Město Hartvíkovice
PSČ 675 76
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Termín uvedený v čl. III.3.1) je lhůta pro podání elektronických žádostí o účast na adresu: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=APINVESTING. Termín odevzdání a otevírání elektronických nabídek bude uveden ve výzvě k podání nabídek. Projekt má být spolufinancován z NPŽP s možností převodu do OPŽP. V bodě II.1.8) Informace o financování z prostředků Evropské unie je uvedeno jako registrační číslo projektu rozhodnutí ministra č. 12201811. Pomocí poddodavatele nelze plnit funkci stavbyvedoucího.