Kanalizace a ČOV v obci Úlice

Zakázka
Název zakázky: Kanalizace a ČOV v obci Úlice
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba splaškové gravitační kanalizace a ČOV v obci Úlice a doprovodných objektů“, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Poznámka: Dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacích řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení: Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním Oznámení o zahájení ...
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Zrušená
Odhadovaná cena 51 799 170,56 Kč
Datum uveřejnění 13.8.2019
Datum podání nabídek 16.9.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Obec Úlice
Ičo 00258440
Ulice 50
Město Úlice
PSČ 330 33
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ: v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacích řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:
Zadavatel zahájil předmětné zadávací řízení odesláním Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 13.8.2019. Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 14.8.2019 pod evidenčním číslem zakázky Z2019-028293. Zadavatel měl povinnost uveřejnit zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky dne 14.8.2019, avšak tak neučinil, a to z toho důvodu, že na profilu zadavatele http://www.vhodne-uverejneni.cz nebylo možné nastavit elektronický příjem žádostí o účast a nabídek. Na základě prověření provozovatele profilu bylo zjištěno, že tento profil nepodporuje u užšího řízení elektronický příje