Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti

Zakázka
Název zakázky: Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ...
Poznámka: Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu Ústí nad Labem PS - snížení energetické náročnosti, CZ.05.518/0.0/0.018_100/00086607, který je spolufinancován z fondu Evropské unie, Fondu soudržnosti, v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Zadaná
Odhadovaná cena 23 299 142,98 Kč
Datum uveřejnění 13.8.2019
Datum podání nabídek 16.9.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Ičo 70886300
Ulice Horova 1340/10
Město Ústí nad Labem
PSČ 400 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je zlepšení tepelně technických vlastností obálky budovy zahrnující zateplení fasády objektu, výměnu nevyhovujících výplní otvorů včetně nového provedení zaoblené prosklené stěny, zateplení střešního pláště včetně zastřešení stávajícího atria ve III. NP a úpravy ve výměníkové stanici. Nově bude proveden bezpečnostní kotevní systém na části střechy, osazeny budou nové ocelové mříže na oknech I. PP a I. NP v uliční fasádě a další drobné stavební práce. Stavební úpravy budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Correct BC, s.r.o., IČO: 250 28 588. Při realizaci stavebních úprav budou dodrženy podmínky z vydaného stavebního povolení č. j. MV-68969-3/OSM-2018 ze dne 24. 7. 2018, rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje č. j.1909/ZPZ/2018/ZD-981 ze dne 23. 7. 2018 a dalších stanovisek a vyjádření z projednání stavebních úprav ke stavebnímu řízení, které jsou nedílnou součástí zadávacích podmínek.