Rekonstrukce objektu č.p. 662 v Litvínově

Zakázka
Název zakázky: Rekonstrukce objektu č.p. 662 v Litvínově
Popis: Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č.p. 662 v Litvínově“ jsou stavební úpravy téměř 25 let nevyužívaného objektu bývalé polikliniky v Litvínově na bytový dům pro 18 klientů Domova sociálních služeb, p.o. v Janově. Objekt bude uzpůsoben pro poskytování pobytové sociální služby DOZP (domovy pro osoby se zdravotním postižením). V objektu byly navrženy čtyři domácnosti (dvě po třech ...
Poznámka: Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v soutěži poskytli jistotu v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena částkou ve výši 500 000,- Kč. Informace vztahující se k poskytnutí jistoty jsou uvedené v zadávací dokumentaci. Pro účastníky bude zorganizována prohlídka místa plnění. Infomace k prohlídce místa plnění jsou uvedené v ...
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 56 255 374,00 Kč
Datum uveřejnění 27.6.2019
Datum podání nabídek 30.7.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Domov Pod lesem, z.s.
Ičo 05965306
Ulice náměstí Republiky 367/2a
Město Lom
PSČ 435 11
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu č.p. 662 v Litvínově“ jsou stavební úpravy téměř 25 let nevyužívaného objektu bývalé polikliniky v Litvínově na bytový dům pro 18 klientů Domova sociálních služeb, p.o. v Janově. Objekt bude uzpůsoben pro poskytování pobytové sociální služby DOZP (domovy pro osoby se zdravotním postižením).
V objektu byly navrženy čtyři domácnosti (dvě po třech klientech, dvě po šesti klientech), vč. potřebného zázemí pro klienty a personál služby. Objekt je v havarijním stavu z hlediska statické funkce a vyžaduje poměrně rozsáhlé statické opravy.
Porodnější informace o předmětu plnění jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zadavatel požaduje, aby účastníci k zajištění svých povinností vyplývajících z účasti v soutěži poskytli jistotu v souladu s ustanovením § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena částkou ve výši 500 000,- Kč. Informace vztahující se k poskytnutí jistoty jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Pro účastníky bude zorganizována prohlídka místa plnění. Infomace k prohlídce místa plnění jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Termín realizace - nejpozději do 96 týdnů od předání staveniště, přičemž veškeré stavební práce, dodávky a služby realizované v interiéru a exteriéru objektu (budovy) musí být dokončeny nejpozději do 56 týdnů od předání staveniště.