Vodovod Bukovany

Zakázka
Název zakázky: Vodovod Bukovany
Popis: Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodní sítě v délce cca 4,129 km v obci Bukovany, k.ú. Bukovany u Olomouce včetně nového vodojemu objemu 110 m3 zásobovaném výtlačným řadem v délce 139 m ze stávajícího vrtu BV1. Zadavatel si vyhrazuje právo rozšířit předmět plnění (opční právo) dle § 100 a § 66 zákona o provedení vodovodních přípojek v celkové délce 850 m z PE 100 RC d32x3,0mm.
Poznámka: Termín uvedený v čl. III.3.1) je lhůta pro podání žádostí o účast. Termín odevzdání a otevírání elektronických nabídek bude uveden ve výzvě k podání nabídek. Předpokládaná hodnota zakázky zahrnuje i popsané opční právo ve výši 5 525 000,- Kč bez DPH.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Omezené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 44 578 744,00 Kč
Datum uveřejnění 27.6.2019
Datum podání nabídek 19.7.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Obec Bukovany
Ičo 00576263
Ulice
Město Bukovany
PSČ 772 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte