Likvidace kalů a dalších odpadů z procesu čištění odpadních vod a provozu stokových sítí

Zakázka
Název zakázky: Likvidace kalů a dalších odpadů z procesu čištění odpadních vod a provozu stokových sítí
Popis: Převzetí, přeprava z místa shromáždění do místa likvidace a likvidace odvodněných kalů a ostatních odpadů souvisejících s činností zadavatele a povolených příslušným krajským úřadem (§ 14 zákona č. 185/2001 S., o odpadech), a to včetně jejich legislativního odbavení (vybavení přepravními listy atd.) dle požadavků zadavatele.
Poznámka:
Druh zakázky Služby
Druh řízení Neurčeno
Stav Předběžné oznámení
Odhadovaná cena 15 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ičo 47674652
Ulice Jasenická 1106
Město Vsetín
PSČ 755 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte