IROP - Perinatologie - Ohřívač roztoků

Zakázka
Název zakázky: IROP - Perinatologie - Ohřívač roztoků
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko - porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 79 079,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 29.4.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název VŠEOBECNÁ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE
Ičo 00064165
Ulice U nemocnice 499/2
Město Praha
PSČ 128 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2ks ohřívače roztoků pro Gynekologicko - porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Blíže viz zadávací podmínky.
Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované zdravotní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Vybavení operačních sálů - stolky a stojany pro instrumentárium, vařič na roztoky, umyvadla na roztoky, č. 68.