Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje

Zakázka
Název zakázky: Medicinální plyny pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje. Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 4 085 321,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 13.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Ičo 00574660
Ulice Závodní 390/98c
Město Karlovy Vary
PSČ 360 06
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku medicinálních plynů pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

Předmětem plnění veřejné zakázky zadávané na základě rámcové dohody je dodávka medicinálního kyslíku a medicinálního plynu určeného k poskytování přednemocniční neodkladné péče, v souladu s požadavky zadávací dokumentace, zejm. přílohou č. 3 Technická specifikace, po dobu 2 let ode dne účinnosti rámcové kupní smlouvy.