III/3219 Bílý Újezd

Zakázka
Název zakázky: III/3219 Bílý Újezd
Popis: Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3219 Bílý Újezd“. Jedná se o se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/3219 v Bílém Újezdu. Začátek úseku je stanoven v křižovatce s místní komunikací ve staničení cca 4,688 km, konec úseku je v křižovatce se silnicí I/14. Celková délka úseku je 352 m. Budou položeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL 16+ tl. 70 mm a ACO 11+ tl. 40 mm). Bude provedena ...
Poznámka: Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 41 zákona. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 6 812 345,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 6.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Královéhradecký kraj
Ičo 70889546
Ulice Pivovarské náměstí 1245/2
Město Hradec Králové
PSČ 500 03
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/3219 Bílý Újezd“.
Jedná se o se o rekonstrukci silnice třetí třídy III/3219 v Bílém Újezdu. Začátek úseku je stanoven v křižovatce s místní komunikací ve staničení cca 4,688 km, konec úseku je v křižovatce se silnicí I/14. Celková délka úseku je 352 m. Budou položeny asfaltové vrstvy vozovky (ACL 16+ tl. 70 mm a ACO 11+ tl. 40 mm). Bude provedena sanace neúnosných krajů vozovky vč. nové konstrukce vozovky v místech rozšíření. Odvodnění silnice je řešeno příkopy. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.