Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL

Zakázka
Název zakázky: Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na ...
Poznámka: Zadavatel požaduje též prokázání základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 odst. 1 zákona. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto zadávací řízení v souladu se zákonem, jakož i měnit nebo doplňovat zadávací podmínky.
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 16 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 10.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Dřevozpracující družstvo
Ičo 00028631
Ulice 9
Město Lukavec
PSČ 394 26
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace projektu s názvem „Dopracování díla Snížení emisí ze sušárny třísek DTL“ s plánovanou veřejnou dotační podporou uvedeného projektu prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (dále jen „Prioritní osa 2“), specifický cíl 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním množstvím znečišťujících látek, v souladu s pravidly pro poskytování veřejné podpory.
Předmětem realizace bude konkrétně dopracování již částečně namontovaného a rozpracovaného filtračního zařízení, tzv. mokrého elektrostatického odlučovače - WESP (Wet ElectroStatic Precipitator), které vzniká za účelem filtrace výstupního odpadního plynu z bubnové sušárny dřevní třísky s přímým ohřevem. Pouze k částečnému provedení díla, tj. částečnému namontování filtračního zařízení došlo pro odstoupení od smlouvy s předchozím zhotovitelem před provedením díla.