Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry

Zakázka
Název zakázky: Dostavba ZŠ Praha - Dolní Chabry
Popis: Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset ...
Poznámka:
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 204 853 414,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 9.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - DOLNÍ CHABRY
Ičo 00231274
Ulice Hrušovanské náměstí 253/5
Město Praha
PSČ 184 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávajícího objektu Základní školy Dolní Chabry, nacházejícího se v katastrálním území obce Dolní Chabry (okres Hlavní město Praha) a rovněž provedení dostavby nových částí ke stávajícímu objektu Základní školy Dolní Chabry, neboť stávající objekty již kapacitně nevyhovují zvýšené poptávce odpovídající úrovni kapacity 550 žáků, kteří budou muset mít kromě vyššího počtu učeben také další tělocvičnu, větší počet šaten, větší počet učeben školní družiny, větší jídelnu, kuchyň a odpovídající hygienické zázemí. Kromě toho zadavatel vyžaduje pro zkvalitnění výuky výstavbu nové učebny informatiky a výtvarné výchovy.
Celý objekt musí být řešen jako bezbariérový ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů a ve znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.