Statický RTG - Skiagrafie s vertigrafem

Zakázka
Název zakázky: Statický RTG - Skiagrafie s vertigrafem
Popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Statický RTG skiagrafie s vertigrafem “ pro pracoviště radiodiagnostiky . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 6 250 000,00 Kč
Datum uveřejnění 8.4.2019
Datum podání nabídek 6.5.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ičo 26068877
Ulice B. Němcové 585/54
Město České Budějovice
PSČ 370 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „Statický RTG skiagrafie s vertigrafem “ pro pracoviště radiodiagnostiky . Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.