Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.

Zakázka
Název zakázky: Modernizace NIS v Nemocnici České Budějovice, a.s.
Popis: Předmětem této veřejné zakázky je rozvoj a modernizace nemocničního informačního systému (dále též jen „NIS“) v Nemocnici České Budějovice, a.s. V rámci této veřejné zakázky budou zadavatelem pořízeny a aplikovány nové moduly NIS a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace s cílem podpory eHealth včetně poskytnutí nezbytných licencí a provedení ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 10 238 772,00 Kč
Datum uveřejnění 29.6.2020
Datum podání nabídek 27.7.2020
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Nemocnice České Budějovice, a.s.
Ičo 26068877
Ulice B. Němcové 585/54
Město České Budějovice
PSČ 370 01
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem této veřejné zakázky je rozvoj a modernizace nemocničního informačního systému (dále též jen „NIS“) v Nemocnici České Budějovice, a.s. V rámci této veřejné zakázky budou zadavatelem pořízeny a aplikovány nové moduly NIS a nová infrastruktura pro ukládání a zpracování elektronické zdravotnické dokumentace s cílem podpory eHealth včetně poskytnutí nezbytných licencí a provedení implementace a poskytování služeb správy, uživatelské podpory a údržby, to vše v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění, a v souladu s provozními předpisy zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném zadávací dokumentací.