Vehlovice - výstavba kanalizace

Zakázka
Název zakázky: Vehlovice - výstavba kanalizace
Popis: Předmětem této VZ (díla) je stavba gravitační splaškové kanalizace etapy B pro odvádění splaškových vod oddílnou kanalizací z větší části Vehlovic (SO-04), v území východně od silnice I/9.
Poznámka: Dokončení díla je do 76 týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku ...
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 49 900 000,00 Kč
Datum uveřejnění 14.3.2019
Datum podání nabídek 21.4.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Město Mělník
Ičo 00237051
Ulice náměstí Míru 1/1
Město Mělník
PSČ 276 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Dokončení díla je do 76 týdnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.
V případě, že se objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na realizaci díla či jeho části, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro kteroukoliv smluvní stranu. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné (ani finanční) nároky, plynoucí z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení stavby či její části. Objednatel uhradí zhotoviteli do té doby již prokazatelně vynaložené náklady realizovaného díla.
V souladu a dle ust. § 41 zákona zadavatel požaduje, aby dodavatel poskytl ve lhůtě pro podání nabídek jistotu ve výši 400 000 Kč.