Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace

Zakázka
Název zakázky: Dodávka zemního plynu pro statutární město Děčín a jím zřízené organizace
Popis: • fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů. • Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslech ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 3 100 000,00 Kč
Datum uveřejnění 14.3.2019
Datum podání nabídek 8.4.2019
E-Aukce Ano
Zadavatel
Název STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Ičo 00261238
Ulice Mírové náměstí 1175/5
Město Děčín
PSČ 405 02
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
• fyzická dodávka zemního plynu do odběrných místa zadavatelů viz Příloha č. 1 seznam zadavatelů.
• Přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem ve znění pozdějších předpisů a ve smyslech vyhlášek energetického regulačního úřadu (ERÚ),
• zajištění regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám a zajištění systémových služeb,
• zajištění fakturace regulovaných i neregulovaných složek ceny zemního plynu.
Pro období od 1.7.2019 do 31.12.2020, specifikace odběrných míst viz Příloha č. 1 Zadávací dokumentace (dále jen ZD).
V období od 1.9.2019 budou průběžně připojována další odběrná místa, která jsou blíže specifikována s datem připojení v příloze č. 1.