Odkanalizování jižní části Svinova

Zakázka
Název zakázky: Odkanalizování jižní části Svinova
Popis: Předmětem plnění je realizace stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“, která spočívá v obnově stávající jednotné kanalizace a vodovodních řadů, které budou sloužit pro veřejnou potřebu. Cílem prací je výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů v k.ú. Svinov - konkrétně výstavba kanalizačních stok A, A-5, B, A1-A3, A-3-1, A-4, C o profilech DN 300 - 600 v celkové délce cca 1731 bm a ...
Poznámka: Dodavatelé mají možnost zúčastnit se prohlídky místa plnění veřejné zakázky ve smyslu ustanovení § 97 zákona ZVZ. Prohlídka místa plnění se bude konat dne 9. 2. 2019 od 11:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je v 10:45 hodin na křižovatce ul. Polanecká X ul. Bratří Sedláčků, v Ostravě-Svinově.
Druh zakázky Stavební práce
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 0,00 Kč
Datum uveřejnění 14.3.2019
Datum podání nabídek 17.4.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název MINISTERSTVO FINANCÍ
Ičo 00006947
Ulice Letenská 525/15
Město Praha
PSČ 118 00
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění je realizace stavby „Odkanalizování jižní části Svinova“, která spočívá v obnově stávající jednotné kanalizace a vodovodních řadů, které budou sloužit pro veřejnou potřebu.
Cílem prací je výstavba kanalizačních stok a vodovodních řadů v k.ú. Svinov - konkrétně výstavba kanalizačních stok A, A-5, B, A1-A3, A-3-1, A-4, C o profilech DN 300 - 600 v celkové délce cca 1731 bm a vodovodních řadů 1, 1-1 až 1-3, 1-3-1, 1-4 o dimenzi DN 80 a 100 v celkové délce cca 1508 bm. Součástí stavby je výstavba kanalizačních přípojek a ul. vpustí, výstavba vodovodních přípojek, vybudování přeložek plynu a přeložky autobusové zastávky a obnovy povrchu komunikací.