UTB - Tlumočnická technika

Zakázka
Název zakázky: UTB - Tlumočnická technika
Popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP ...
Poznámka:
Druh zakázky Dodávky
Druh řízení Otevřené
Stav Neuzavřená
Odhadovaná cena 115 000,00 Kč
Datum uveřejnění 14.3.2019
Datum podání nabídek 12.4.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ičo 70883521
Ulice náměstí T. G. Masaryka 5555
Město Zlín
PSČ 760 01
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks tlumočnického pultu a souvisejícího zařízení (2ks mikrofonů a 1ks centrální napájecí a řídící jednotky) včetně příslušného SW, licencí a kabeláže pro potřeby Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu Rozvoj studijního prostředí na UTB ve Zlíně, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008536, financovaného z OP VVV, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.