Provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center

Zakázka
Název zakázky: Provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center
Popis: Předmětem veřejné zakázky je provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center SPCSS a souvisejících LAN/WAN technologií pro poskytování služeb v datových centrech SPCSS, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 4 let (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí ...
Poznámka:
Druh zakázky Služby
Druh řízení Otevřené
Stav Vypsaná
Odhadovaná cena 150 000 000,00 Kč
Datum uveřejnění 27.6.2019
Datum podání nabídek 22.7.2019
E-Aukce Ne
Zadavatel
Název Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Ičo 03630919
Ulice Na vápence 915/14
Město Praha
PSČ 130 00
Zakázka čeká na nabídku
Pro více informací se  přihlaste  nebo zdarma  zaregistrujte
Předmětem veřejné zakázky je provozní podpora a rozvojové činnosti síťové infrastruktury datových center SPCSS a souvisejících LAN/WAN technologií pro poskytování služeb v datových centrech SPCSS, a to na základě uzavření Rámcové dohody dle § 131 a násl. ZZVZ uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 4 let (dále jen „Rámcová dohoda“), na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (prováděcí smlouvy) na provozní podporu a rozvojové činnosti síťové infrastruktury SPCSS.